เจาะลึก Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) เรื่องที่นักลงทุนหุ้นต้องรู้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Free Float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) คืออะไร?

Free Float นั้นคือ สัดส่วนที่นักลงทุนรายย่อยเข้าถือหุ้นตัวนั้น Free Float จะแสดงได้หลากหลายมุมมองสำหรับการลงทุนหุ้นก่อน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดทำรายงาน Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) ขึ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date : RD) หรือวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Book Closing Date : BC) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ทีนี้เรามานิยามกันก่อนว่านักลงทุนรายย่อยคืออะไร สำหรับตลาดหลักทรัพย์จะนิยามว่าไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders)

ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ได้แก่ใครบ้าง?

 1. ผู้ดำรงตำแหน่ง 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้จัดการ หรือกรรมการ
 2.  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว แต่ต้องรวมกับผู้เกี่ยวข้องด้วย เช่น ภรรยาเราถือหุ้นบริษัทนี้ก็ต้องนำมารวมด้วย หรือถือหุ้นผ่านอีกบริษัท Holding อีกบริษัท
 3. ผู้มีอำนาจควบคุม นั่นก็คือคนที่สามารถกำหนดนโยบายบริษัทได้ สามารถกำหนดให้บริษัททำหรือไม่ทำอย่างมีนัยสำคัญ

Free Float มีความสำคัญอย่างไร

 1. การขึ้นลงของราคาหุ้น
  การขึ้นลงของราคาหุ้นนั้น Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) มีความสำคัญมากเพราะ ในหุ้นที่มี Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย)t ต่ำๆ การเข้าไปซื้อหรือขายจำนวนมากโดยที่นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากที่จะขายหรือซื้อ ทำให้ราคาขึ้นลงแรงมาก เป็นโอกาสให้นักสร้างราคาหุ้นสามารถสร้างราคาได้ง่าย
 2. สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น
  หุ้นที่มี Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) ต่ำมาก การที่เราต้องการซื้อหรือขายหุ้นจำนวนมากจะทำได้ยาก เพราะไม่มีนักลงทุนรายย่อยมาคอยซื้อขาย ทำให้อาจจะต้องซื้อหุ้นแพง ขาหุ้นถูก หรือได้หุ้นไม่ครบตามที่ต้องการ
 3. ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  หุ้นที่มี Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย)ต่ำจะแสดงว่านักลงทุนรายใหญ่ในบริษัทมีความเชื่อมั่น ทำให้ไม่อยากจะขายหุ้นออกมา และเมื่อมีโอกาสจะซื้อเพิ่มทำให้ Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย)บริษัทต่ำลงเรื่อยๆ

วิธีดู Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย)

เราเข้าไปที่ WWW.SETTRADE.COM กดค้นหาหุ้นที่ต้องการ

คลิก บริษัท/หลักทรัพย์ ก็จะพบข้อมูล Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย)

มาดูการวิจัยที่น่าสนใจ

จากการวิจัยจะพบว่าค่าเฉลี่ยนหุ้นที่มี Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) ต่ำจะมีผลตอบแทนสูงกว่า Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) ที่สูง สามารถดูผลวิจัยได้ตามลิงค์ข้างล่าง

https://www.researchgate.net/publication/320760706_THE_EFFECTS_OF_FREE_FLOAT_RATIOS_ON_MARKET_PERFORMANCE_AN_EMPIRICAL_STUDY_ON_THE_ISTANBUL_STOCK_EXCHANGE

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50131

https://www.intechopen.com/books/firm-value-theory-and-empirical-evidence/effect-of-free-float-ratio-on-the-behavior-of-shares-valuation-in-companies-listed-in-latin-american