FOREX ผิดกฎหมายไทยหรือไม่ ไปหาคำตอบกัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

จริง ๆแล้วตลาด Forex ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด เมือ่เทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะถือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีขนาดเล็กมาก แต่ที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนเงินในประเทศไทยไม่สามารถทำได้ง่าย ๆต้องผ่านระบบสถานบันการเงิน หรือร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น เพื่อแลกเปลี่ยนนำเงินไปท่องเที่ยวหรือซื้อของต่างประเทศ โดยมีสาเหตุดังนี้

  • ไม่อยากให้มีการเก็งกำไรค่าเงินซึ่งจะทำให้มีการบิดเบือนความต้องการเงินที่แท้จริง
  • ลดโอกาสในการฟอกเงินโดยผ่านการซื้อขายเงินตรา

แล้ว Forex ผิดกฎหมายไทยหรือไม่?

จริงๆแล้ว Forex ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่ได้อนุญาติให้ทำ ทางสำนักเศรษฐกิจการคลังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Forex ว่า นักลงทุนที่ดำเนินการซื้อขาย Forex ที่มีการดำเนินการด้วยตัวเองสามารถทำได้ แต่นักลงทุนต้องรับความเสี่ยงเสียหายจากการขาดทุนเอง ก็คือเราสามารถซื้อขาย Forex ได้แต่ถ้าเกิดกำไรขาดทุนทางรัฐบาลจะไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบด้วย

และทางทางสำนักเศรษฐกิจการคลังได้พูดอีกว่า ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกใบอนุญาติให้ผู้ใดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจัยการชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ในลักษณะการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังนั้นหากมีนักลงทุนคนใดชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ท่าอาจโดนมิจฉาชีพหลอกลวงและได้รับความเสียหาย

หมายความว่าไม่ได้มีการให้ใบอนุญาติจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง ทีนี้ถ้ามีใครมาแอบอ้างว่าได้รับใบอนุญาติให้เก็งกำไรใน Forexก็ถือว่ามาหลอกลวง เพราะประเทศไทยไม่มีใบอนุญาตินี้

แถมยังเตือนคนที่จะมาชักชวนการลงทุนว่า ผู้ที่ชักชวนประชาชนให้ลงทุนเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยผู้เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ไม่มีใบอนุญาติประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าขายผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรค 2 แห่งพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

ก็โดยสรุปแล้วเราสามารถเก็งกำไรตลาด Forex ได้แต่อาจเสียหายโดยทางการจะไม่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว และนอกจากนั้นไม่สามารถชักชวนผู้อื่นมาลงทุนใน Forex ได้เพราะไม่ได้รับอนุญาติให้ทำ

คำถาม

Q: เปิดโบรกเกอร์ในประเทศไทยได้หรือไม่

A: ไม่ได้เพราะทางประเทศไทยไม่ได้ออกใบอนุญาติให้

Q: มีการชักชวนไปลงทุน Forex จากต่างประเทศจะสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่

A: ถ้าหากมีการชัดชวนจากต่างประเทศเราจะไม่สามารถฟ้องร้องได้ แต่ถ้าหากการกระทำโดยคนไทยหรือเกิดในราชอาณาจักรไทยเราสามารถแจ้งจับได้

Q: เราถูกชักชวนให้นำเงินไปลงทุนใน Forex ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

A: เราฐานะเป็นคนลงทุนถือว่าไม่ผิดกฏหมาย

Q: ถ้าเราจะชักชวนคนไปลงทุนใน Forex ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

A: เราในฐานะเป็นผู้ชักชวนถือว่าผิดกฎหมาย