ก่อนเทรด Forex ต้องมีความรู้ Currency Pair-คู่เงินเสียก่อน!!!

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Currency Pair-คู่เงิน เป็นสิ่งอ้างอิงการซื้อขายระหว่างสองค่าเงิน จะเทียบกันมูลค่าระหว่างสองค่าเงิน เช่น เมื่อนำเงินดอลลาร์มาเทียบกับเงินบาท สมมุติว่า เงิน 1 ดอลลาร์แลกเงินบาทได้ 30 บาท ดังนั้น Currency Pair – คู่เงินจะเท่ากับ 30บาทต่อดอลลาร์หรือ 30 THB/USD นั่นเอง

สำหรับการกำหนดตัวย่อของ

สำหรับการกำหนดตัวย่อของ Currency Pair-คู่เงิน จะกำหนดโดยการกำหนดตัวย่อสามตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น เงินบาทก็จะกำหนดโดยใช้ THB เงินดอลลาร์จะใช้ USD ระบบนี้เรียกว่า ISO Currency Code

Currency Pair-คู่เงิน เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในโลก สภาพคล่องสูงที่สุดในโลก มีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

Major Currency Pairs – คู่เงินหลัก

คู่เงินหลัก – Major Currency Pairs จะเป็นคู่เงินที่มีสัดส่วนการแลกเปลี่ยนมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาด Forex มักจะมีความเกี่ยวข้องกับค่าเงินดอลลาร์ – USD เช่น

  • The euro and US dollar: EUR/USD 
  • The US dollar and Japanese yen: USD/JPY 
  • The British pound sterling and US dollar: GBP/USD 
  • The US dollar and Swiss franc: USD/CHF
  • AUD/USD: Australian Dollar
  • USD/CAD: US Dollar – Canadian Dollar

Minors Pairs – คู่เงินรอง

Minors Pairs – คู่เงินรองจะไม่มีความเกี่ยวของกับ USD หรือดอลลาร์ สภาพคล่องน้อยกว่า Major Currency Pairsและราคาซื้อขายค่อนข้างห่างกัน ทำให้เสียบเปรียบในการเก็งกำไร

  • EUR GBP | Euro Pound
  • GBP JPY | Pound Yen
  • EUR CHF | Euro Swiss Franc 

Exotic Pairs

Exotic Pairs จะมีสภาพคล่องต่ำและช่องว่างระหว่างราคาซื้อขายที่ห่างกันมาก การเก็งกำไรหากไม่มั่นใจจริงๆ จะเป็นการยากที่จะกำไร Exotic Pairs จะเป็นค่าเงินที่เกิดจากค่าเงินในประเทศเกิดใหม่ หรือประเทศกำลังพัฒนา (Emerging)เช่น ประเทศไทยเป็นต้น

ยกตัวอย่าง USD/THB เป็นต้น