พามาดูสาเหตุที่ต่างชาติปรับลดเป้า GDP ไทยปี 2020 ลง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ตอนนี้สถานการณ์ของไทยถือได้ว่าสุ่มเสี่ยงอย่างมาก ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในประกอบด้วยเรื่องงบประมาณประจำปี 2563 ที่พบเรื่องของการเสียบบัตรแทนกัน ตอนนี้อยู่ระหว่างให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2563 จะเป็นโมฆะหรือไม่ ถึงแม้จะโมฆะหรือไม่โมฆะก็เกิดความล่าช้าของงบประมาณอยู่ดี

ส่วนปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของผลกระทบไวรัสโคโรนาที่ทำแพร่กระจายในประเทศจีน ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการื่องเที่ยวจากจีนจำนวนมากย่อมส่งผลกระทบทบต่อเศรษฐกิจไทย

Goldman Sach ได้ออกบทวิเคราะห์และได้ทำการปรับลด GDP ปี 2020 ของไทยจาก 2.8% เหลือเพียง 2.3% สาเหตุมาจากเรื่องปัญหาเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน และปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่มีผลกระทบต่อไทยอย่างมาก

สำหรับ Bank of America ได้ทำการปรับลด GDP ของไทย ปี 2020 ลงจาก 2.8% เหลือ 2.2% สาเหตุก็คล้ายๆกับ Goldman Sach แต่ว่ามีการพูดถึงปัญหาภัยแล้งของประเทศด้วย

 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก ทั้งในเรื่องของปัจจัยภายในภายนอก ตอนนี้คงทำได้เพียงแค่เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่ตามมา

อ่านบทความ: เดาเศรษฐกิจไทยปี 2020 กูรูมองว่าปีนี้เผาจริง!!!!