ลักษณะ Flat Yield Curve ของ Bond yield curve

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Bond yield curve ในลักษณะของ Flat yield curve คือการที่อัตราดอกเบี้ยในตราสารหนี้ระยะสั้นจะมีผลตอบแทนพอ ๆกับตราสารหนี้ระยะยาว จะไม่ได้สะท้อนโดยตรงว่าเศรษฐกิจหรืออัตราดอกเบี้ยจะไปในทิศทางไหน แต่จะสะท้อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ Bond yield curve ก่อนที่จะเกิด Flat yield curve มีลักษณะแบบไหน ก่อนที่จะเปลี่ยนรูปร้างเป็นแบบอื่น ๆ

อ่านบทความ:เจาะลึกเรื่อง Bond yield curve แบบเข้าใจง่ายที่สุด