FED (Federal Reserve) – ธนาคารกลางสหรัฐคือใคร ทำเราต้องฟังเขา?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

FED ย่อมาจาก Federal Reserve ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐ ถือเป็นธนาคารกลางของสหรัฐ โดยปกติแล้วธนาคารกลางมีหน้าที่ดูแลสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การควบคุมอัตราดอกเบี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ในการดูแลสภาวะเศรษฐกิจ

FED (Federal Reserve) ย่อมาจากระบบธนาคารกลางสหรัฐ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2456 โดยมีกฎหมายรัฐบัญญัติธนาคารกลาง สาเหตุมาจากการที่มีวิกฤติเศรษฐกิจมาหลายครั้งมาก โดยเฉพาะมีวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2450 โดยพยายามตั้งศูนย์กลางเพื่อคอยจัดการเวลาที่เศรษฐกิจประสบปัญหา และมีการขยายอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆในสภาวะเศรษฐกิจต่างๆ

การตั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED (Federal Reserve) เดิมทีทางสภาของสหรัฐได้มีเป้าหมายในการตั้ง 3 ข้อ คือ

  • การเพิ่มการจ้างงานของประชาชนในสหรัฐ
  • การเข้าไปทำให้สเถียรภาพราคาดีขึ้น
  • การเข้าไปดูแลอัตราดอกเบี้ยระยาวให้มีความเหมาะสม

แต่ด้วยเวลาเปลี่ยนไปจะพบว่าวิกฤติเศรษฐกิจเกิดจากสถาบันการเงินได้ทำข้อผิดพลาดในการดำเนินกิจการ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED (Federal Reserve) ได้ขยายอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปควบคุมดูแลสถาบันการเงิน วางกฎระเบียบให้สถาบันการเงิน ให้บริการในการเป็นธนาคารคอยรับฝากเงินจากรัฐบาลไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ยังรับฝากเงินจากต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับระบบการบริหารธนาคารกลางมีความซับซ้อนอย่างมาก ประธานาธิบดีสหรัฐสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการระบบธนาคารกลาง รวมไปถึงธนาคารภูมิภาคทั้ง 12 แห่งก็ยังมีบทบาทในการตัดสินแต่งตั้งคณะกรรมการระบบธนาคารกลาง นอกจากนั้นธนาคารพาณิชย์ในหลายๆแห่งที่ถือหลักทรัพย์ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED (Federal Reserve) ก็สามารถมีบทบาทในการแต่งตั้งคณะกรรมการได้

ธนาคารกลางสหรัฐต่างจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไร?

ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้มีคนที่ถือหุ้นส่วนเป็นภาครัฐทั้งหมดเหมือนกับประเทศไทย แต่ประกอบไปด้วยกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนต่างๆ 8 กลุ่ม ซึ่งมีเพียงข่าวลือเท่านั้นว่ามีหน่วยงานไหนบ้าง มีแต่ข้อมูลที่บอกเล่าเท่านั้น ความโปร่งใสของ FED (Federal Reserve) หรือ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ เป็นที่กังขามากจนทำให้วุฒิสมาชิก Rand Paul ได้มีความพยายามเสนอกฎหมาย Audit Fed เพื่อตรวจสอบเพิ่มความโปร่งใส่ของของ FED (Federal Reserve) หรือ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ แต่ก็ยังไม่ได้มีการบังคับใช้จนถึงตอนนี้

ในช่วงที่เกิดสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหลายๆครั้ง ทำให้สถาบันการเงินขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ของ FED (Federal Reserve) หรือ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ นำเงินไปอัดฉัดให้กับสถาบันการเงิน นำเงินไปซื้อทรัพย์สินสถาบันการเงิน เมื่อวิกฤติผ่านไปก็ทำให้สร้างกำไรมหาศาล

สำหรับเราในฐานะคนไทยทำไมต้องสนใจ ของ FED (Federal Reserve) หรือ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ

สาเหตุที่เราต้องสนใจเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐมีขนาดใหญ่มากเป็นอันดับ 1 ของโลก แถมยังมีการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติไปลงทุนทั่วโลก ทำให้เมื่อมีนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจาก FED (Federal Reserve) หรือ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ ย่อมส่งผลถึงไทยด้วย