เจาะลึกปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นและราคาน้ำมันลง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ราคาน้ำมันมีผลกระทบอย่างมากของประชากรโลกเพราะเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลกในตอนนี้ นอกจากนี้สำหรับนักลงทุนในหุ้นก็มีผลกระทบมาก เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นสัดส่วนมูลค่าใหญ่ที่สุดของหุ้นที่จดทะเบียนในปัจจุบัน

วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วโลก โดยผมจะแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลักๆดังนี้

1. ความต้องการน้ำมัน (Demand)

2. กำลังการผลิตน้ำมัน (Supply)

3. อารมณ์ของตลาด (Mr. Market)

ความต้องการน้ำมัน (Demand)

ความต้องการน้ำมันคือจำนวนน้ำมันที่จะใช้ในกิจกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่จะใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ หรือภาคธุรกิจที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการน้ำมัน เนื่องด้วยเมื่อเศรษฐกิจโลกดีความต้องการสินค้ายิ่งมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจมีความจำเป็นต้องผลิตสินค้ามากขึ้นทำให้ แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอยจะทำให้ความต้องการสินค้าลดลง การผลิตลดลงทำให้ความต้องการน้ำมันลดลงด้วย

พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนเช่น พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยลงซึ่งเป็นกระแสไปทั่วโลกหลังจากทั่วโลกมีปัญหามลพิษอย่างหนักที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมัน ทำให้มีการใช้พลังงานทดแทน

กำลังการผลิตน้ำมัน (Supply)

กำลังการผลิตน้ำมันมีผลต่อราคาน้ำมันอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการผลิตน้ำมันจำนวนมากจะทำให้ทางเลือกของผู้ซื้อมากขึ้นส่งผลในภาพรวมน้ำมันในตลาดโลกมีราคาลดลง

การเมืองระหว่างประเทศ

การเมืองระหว่างประเทศมีผลต่อกำลังการผลิตน้ำมันของโลกอย่างมาก อย่างเช่นเมื่อมีปัญหาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ทำให้สหรัฐประกาศไม่ให้นำเข้าน้ำมันจากประเทศอีหร่านทำให้กำลังการผลิตน้ำมันที่ส่งให้ตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันขึ้น

ความตกลงร่วมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน

กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันหลักก็คือ OPEC ที่มี ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิรัก อิหร่าน คูเวต และเวเนซุเอลา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไนจีเรีย แอลจีเรีย ลิเบีย กาบอง เอกวาดอร์ แองโกลา อิเควทอเรียลกินี และล่าสุดสาธารณรัฐคองโก เป็นสมาชิก และผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่กลุ่มนอก OPEC อย่างเช่นรัสเซีย มาเลเซีย ที่จะทำการตกลงกันระหว่างสมาชิกที่จะคงจำนวนการผลิตเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันมากที่สุด ถ้าเกิดมีข้อตกลงว่าจะลดกำลังการผลิตจะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นได้

อารมณ์ของตลาด (Mr. Market)

อารมณ์ของตลาดมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันด้วย อารมณ์ของตลาดในบางครั้งมักจะไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงราคาขึ้นหรือราคาลง และในตอนนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถ Leverage ได้อย่าง Future option ยิ่งทำให้อารมณ์ตลาดทวีความรุนแรงมากขึ้น สำหรับอารมณ์ตลาดจะส่งผลต่อราคาน้ำมันเพียงระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาวราคาน้ำมันจะวิ่งตามความต้องการน้ำมัน (Demand)และกำลังการผลิตน้ำมัน (Supply)

อ่านบทความ:ความรู้พื้นฐาน Derivatives

จริงแล้วๆ ราคาน้ำมันมีปัจจัยที่กระทบต่อราคาจำนวนมากแต่นักลงทุนต้องมองให้ออกเป็นสามส่วนคือ ความต้องการน้ำมัน (Demand) กำลังการผลิตน้ำมัน (Supply) และอารมณ์ของตลาด (Mr. Market) จะทำให้นักลงทุนคาดการณ์ราคาน้ำมันได้ง่ายขึ้น