Ethereum คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Ethereum เป็นหลักการ decentralized คือการไร้ตัวกลาง โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain และ smart contract เป็น Cryptocurrency กระแสหลัก มีมูลค่าทางการตลาดเป็นอันดับ 2 รองเพียงตำนานอย่าง Bitcoin

หลายๆคนรู้จักแต่เพียง Bitcoin แต่ว่าไม่ได้รู้จัก Ethereum แต่ความจริงแล้ว Ethereum ได้มีส่วน Cryptocurrency ที่ไปไกลกว่า Bitcoin ในแง่ของความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ ทำให้ Ethereum ได้มีกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

และจริงๆแล้ว Ethereum ไม่ใช่เหรียญ Cryptocurrency โดยตรงแต่เป็นระบบการทำงานเครือข่าย สำหรับเหรีัยPจริงๆนั้นก็คือเหรียญ Ether หรือตัวย่อ ETH

Ethereum เป็นระบบที่ทำงานโดยระบบ Blockchain และมีลักษณะเด่นตรง Open-source เปิดโอกาสให้นักพัฒนาต่างๆ สามารถใช้ไอเดีย แนวคิดไปพัฒนาต่อยอดได้มากมาย

Ether มีไว้ใช้สำหรับในการเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้ระบบ Ethereum ในลักษณะคล้ายค่าธรรมเนียมเพื่อตอบแทนกับบรรดาเหล่าผู้คนที่ยอมเป็นฐานให้กับระบบ Ethereum หรือเรียกอีกอย่างว่า Gas

ดังนั้นเหรียญ Ether มีคุณค่าในฐานะใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงระบบ Ethereum มูลค่าเหรียญก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของ Ethereum ถ้าระบบ Ethereum ไม่ได้รับความนิยมมูลค่าเหรียญ Ether ก็จะลดลงตามมา

Ethereum ถูกเริ่มโดย Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitcoin Magazine ในปี 2014 การพัฒนา Ethereum จะใช้การระดมทุนจากประชาชน สำหรับ Ether เริ่มต้นผลิตเหรียญ 72 ล้านเหรียญเข้าสู่ระบบ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 โดยระบบเปิดให้นักพัฒนาให้เข้ากับระบบ Decentralized finance (DeFi) เป็นระบบที่ตัดตัวกลางออกไปไม่ว่าจะเป็น พวกโบรกเกอร์ หรือแม้แต่ธนาคารออกไป สามารถปล่อยกู้และได้รับดอกเบี้ยด้วยเหรียญ Cryptocurrency นอกจากนั้น Ethereum ยังสามารถเชื่อมต่อกับ NFTs (non-interchangeable tokens)

Vitalik Buterin ได้มีการเปิดตัวในการพูดถึงในงานประชุม  North American Bitcoin Conference ในไมอามี ในเดือนมกราคม ปี 2014 เมื่อเรามาดูคนสร้าง Ethereum จริงๆแล้วมีหลากหลายคนยาวเหยียดมาก แต่คนหลักๆในการผลักดันก็คือ Vitalik Buterin

สำหรับ Ethereum ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาในด้านเรื่องค่าธรรมเนียมหรือ Gas ที่สูงทำให้เกิดความกังวลจำนวนมาก ทำให้เป็นโอกาสให้คู่แข่งจากบริษัทอื่นๆเข้ามาแข่งขันแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปได้