EPS: กำไรต่อหุ้น คืออะไร? เพื่ออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

EPS ย่อมาจากคำว่า Earnings per share แปลตรงตัวว่ากำไรต่อหุ้น คือการนำกำไรสุทธิมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด

หา EPS: กำไรต่อหุ้น เพื่ออะไร?

การหา EPS: กำไรต่อหุ้น เพราะว่า การที่เราถือหุ้นบริษัทนั้น เราก็เป็นในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัท ประเด็นก็คือว่าการที่เราถือหุ้นนั้นเราได้กำไรในส่วนของเรานะกี่บาท บางบริษัทสามารถหากำไรได้เยอะมากหลายแสนล้าน แต่พอหารกับจำนวนหุ้นทั้งหมดก็ถือว่าน้อย ดังนั้นเราในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งต้องรู้ว่ากำไรของเราเป็นกี่บาทนั่นเอง

eps,กำไรต่อหุ้น

ยกตัวอย่าง

บริษัท กำไรสุทธิ 1,000,000 บาท

มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น

EPS = 10 บาทต่อหุ้น

EPS ตัวเลขเดียวไม่สามารถจะดูอะไรได้มาก เราสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ในการดูว่าหุ้นถูกหรือแพงได้ โดยใช้ค่า PE

อ่านบทความ: ดูว่าหุ้นราคาถูกหรือแพงด้วย PE