มาทำความรู้จัก Enterprise value(EV) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Enterprise value (EV) มีหลากหลายชื่ออย่างเช่น total enterprise value (TEV), or firm value (FV) ใช้ในการประเมินมูลค่าบริษัทว่าบริษัทมีมูลค่าเท่าไหร่ ใช้สำหรับนักลงทุนที่จะดูว่าบริษัทนี้ถ้าเราจะซื้อทั้งบริษัทหรือเรียกว่า Take over เลยจะมีมูลค่าเท่าไหร่

สูตรการคำนวณ

EV=MC+Total DebtC

EV= Enterprise value

MC = Market cap สามารถคำนวณด้วยการนำราคาตลาดของหุ้นตัวนั้น คูณด้วย จำนวนหุ้น

เช่น หุ้น A ราคาซื้อขายในตลาดหุ้นอยู่ที่ 100 บาทต่อหุ้น มีหุ้น A ทั้งหมด 1,000,000 หุ้น ดังนั้น Market cap หุ้น A เท่ากับ 100 ล้านบาท

Total Debt = จำนวนหนี้ทั้งหมดของบริษัท

C= Cash ก็คือเงินสดทั้งหมดของบริษัท

ยกตัวอย่าง

บริษัท A มีจำนวนหุ้น 1 ล้านหุ้น ราคาตลาดอยู่ที่ 100 บาทต่อหุ้น มีหนี้สินทั้งหมด 50 ล้านบาท มีเงินสด 10 ล้านบาท

เรามาคำนวณกันครับ

MC= 100 x 1,000,000 = 100,000,000 บาท

Total debt = 50,000,000 บาท

Cash = 10,000,000 บาท

EV = 100,000,000 + 50,000,000 – 10,000,000 = 140,000,000 บาท