มุมมองเศรษฐกิจไทยก่อนจบปี 2563

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาอย่างรุุนแรงเนื่องด้วยเราพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันนี้ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว แต่ก็หดตัวน้อยลง ในภาคเอกชนเองมีการพยายามลดต้นทุนโดยการไม่จ้างงานเพิ่ม และในบางแห่งอาจมีการลดการจ้างงานอีกด้วย เรามาเจาะลึกดีกว่าว่าแต่ละภาคส่วนเป็นอย่างไรบ้าง

รายได้ภาคบริการ

รายได้ภาคบริการถึงแม้จะมีมาตรการคลายล็อคเพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไป นอกจากนั้นภาครัฐยังพยายามที่จะหามาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การใช้บริการในประเทศ แต่มาตรการดังกล่าวสามารถทำให้มีการฟื้นตัวได้เฉพาะบางจังหวัด มีการกระจุกตัว

รายได้ภาคการค้า

รายได้ภาคการค้ายังไม่ฟื้นตัว มาตรการเยียวยาของรัฐบาลโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ส่งผลให้ภาพรวมรายได้การค้า

รายได้ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ผู้ประกอบการพยายามที่จะระบายบ้านพัก คอนโดมิเนียม โดยการทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายเพื่่อรักษาสภาพคล่อง แต่ไม่ได้มีการวางแผนก่อสร้างมากนัก เพราะสินค้าในมือก็ระบายยากอยู่แล้ว

รายได้ภาคการผลิต

คำสั่งซื้อหดตัวทั้งในและต่างประเทศ แต่มีแนวโน้มที่เริ่มดีขึ้นจากมาตรการคลายล็อคในประเทศ และในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

พบว่ามีการเพิ่มขึ้นจากการที่คลายล็อคมาตรการ ทำให้ต้องมีการกลับมาลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป

การจ้างงาน

การจ้างงานพยายามไม่เพิ่มการจ้างงานเพิ่มอาจจะมีทั้งการลดการจ้างงาน หรือเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากการจ้างงานรายเดือนเป็นรายวัน เปลี่ยนจากการจ้างงานลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้าง Outsource