ก.ล.ต. เผยเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) มีผลใช้บังคับแล้ว

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

“สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ประสงค์จะจัดตั้งกองทุน SSF สามารถยื่นขออนุมัติจัดตั้งได้ตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นต้นไป และ ก.ล.ต. พร้อมอนุมัติให้ได้โดยเร็ว ขณะที่ผู้ลงทุนสามารถทยอยลงทุนในกองทุน SSF ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการสร้างวินัยการออมการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับการหารือจาก บลจ. หลายรายเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกองทุน SSF แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้ในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

สำหรับเงื่อนไขของกองทุน SSF ประกอบด้วย

  • เมื่อนักลงทุนซื้อกองทุน SSF จะสามารถนำไปลดหย่อนได้ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นของรายได้พึงประเมิน และต้องไม่เกิน 2 แสนบาท
  • การลดหย่อนเมื่อนำไปรวมกับกองทุนที่ส่งเสริมการออมเพื่อเกษียณต่างๆ ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท อย่างเช่น กองทุน RMF กบข. เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
  • กองทุน SSF จะต้องถือเป็นเวลา 10 ปี
  • การลงทุน SSF จะลงทุนได้ในหลักทรัพย์ทุกประเภท

ที่มา: https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=7961