มาทำความรู้จักกับเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง (economic self-sufficiency; autarky)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง (economic self-sufficiency; autarky)กล่าวกันว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะอยู่ในสภาพที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์หากมีระบบเศรษฐกิจแบบปิด ซึ่งหมายความว่าประเทศจะไม่มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอื่นใด

ในอดีต สังคมต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง (economic self-sufficiency; autarky)ในระดับต่างๆ นโยบายการค้าขายที่ตามมาโดยประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 18 ซึ่งพยายามเพิ่มอำนาจของรัฐในบางส่วนโดยการจำกัดการค้าระหว่างประเทศนั้นเป็นลัทธิอัตตาธิปไตย รูปแบบการปกครองตนเองที่ครอบคลุมมากขึ้นถูกไล่ล่าโดยนาซีเยอรมนี (1933–45) ซึ่งพยายามเพิ่มการค้าภายในกลุ่มเศรษฐกิจของตนเองให้สูงสุดและกำจัดกับบุคคลภายนอก ตัวอย่างร่วมสมัยของการใช้อำนาจแบบสุดโต่งแบบสุดโต่งคือระบบจูเชของเกาหลีเหนือ

เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง (economic self-sufficiency; autarky)นั้นตรงกันข้ามกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างเสรี อดัม สมิธ นักปรัชญาชาวสก็อตในศตวรรษที่ 18 ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ด้วย เป็นหนึ่งในนักคิดสมัยใหม่กลุ่มแรกๆ ที่ตั้งคำถามถึงประโยชน์ของนโยบายออตาร์ก ในงานหลักของเขา An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) เขาโต้แย้งว่านโยบายการค้าขายที่ตามมาด้วยจักรวรรดิอังกฤษเป็นอันตรายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบการค้าเสรีที่ประเทศต่างๆ เชี่ยวชาญในการผลิต สินค้าที่พวกเขาถือได้เปรียบแน่นอน (เพราะความสามารถในการผลิตที่เหนือกว่า) จะสร้างความมั่งคั่งมากขึ้น David Ricardo นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ ศึกษาของ Smith ไปอีกขั้นโดยแสดงให้เห็นว่าหากประเทศต่างๆ มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศโดยเชี่ยวชาญในสินค้าที่พวกเขาได้เปรียบเปรียบเทียบ (เพราะต่ำกว่า ค่าเสียโอกาส) จากนั้นจะรับประกันผลกำไรจากการค้าสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่คำนึงถึงขนาดของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเชิงทฤษฎีมากมายที่ตีพิมพ์ในช่วงหลายศตวรรษหลังงานบุกเบิกของสมิธและริคาร์โด ตลอดจนโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกหลังสิ้นสุดสงครามเย็น (1991) ได้ก่อให้เกิดความเหนือกว่าทางเศรษฐกิจของการค้าเสรีและก่อให้เกิด autarky ที่จะสูญเสียการอุทธรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ในหลายประเทศ

ราคา autarky หรือ ราคา autarkic หมายถึงต้นทุนของสินค้าในสถานะ autarkic ต้นทุนการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบปิดจะต้องครอบคลุมราคาที่เรียกเก็บจากสินค้า หากค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ราคา autarky ก็ถือเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงสำหรับเศรษฐกิจของประเทศนั้น บางครั้งราคาออตาร์กใช้เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจเมื่อคำนวณคร่าวๆ ว่าข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศอยู่ที่ใด อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบถูกค้นพบผ่านกลไกตลาดมากกว่าแบบจำลองทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง (economic self-sufficiency; autarky) ได้ถูกนำมาใช้ในระดับต่างๆ ประเทศในยุโรปตะวันตกปรับใช้พวกเขาภายใต้นโยบายการค้าขายตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 18 นักเศรษฐศาสตร์ที่กระตุ้นเช่น Smith, Ricardo และ Frederic Bastiat ให้ปรับแต่งปรัชญาตลาดเสรีและการค้าเสรีเป็นข้อโต้แย้ง

นาซีเยอรมนียังใช้แบบฟอร์มหรือออตาร์กีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหายุทธศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการทำสงคราม ทุกวันนี้ เกาหลีเหนือเป็นตัวอย่างหลักของนโยบายออตาร์กี ความโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเป็นส่วนผสมของการพึ่งพาตนเองโดยเจตนาเพื่อลดอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศ และบังคับให้ต้องพึ่งพาตนเองเนื่องจากถูกตัดออกจากการค้าระหว่างประเทศผ่านการคว่ำบาตร