มาทำความรู้จักบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำมากกว่า 20 ปี ในพื้นที่ของภาคตะวันออก ซึ่งภาคตะวันออกเป็นที่ตั้งโรงงงานมากมายเป็นภูมิภาคที่สำคัญของประเทศ ทั้งในเรื่องของการผลิตและการจ้างงาน โดยบริษัทให้ข้อมูลว่าเป็นบริษัทแห่งแรกที่วางเครือข่าย Water grid หรือโครงข่ายท่อน้ำ ได้สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ มีความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เริ่มแรกประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นบริษัท 100 เปอร์เซ็น

ในปี 2537 ได้เริ่มระบบท่อนดิบ 4 สายแรก ในพื้นที่จังหวัดระยอง – ชลบุรี

3 ปีต่อมา ในปี 2540 ได้จดทะเบียนกับทางตลาดหลักทรัพย์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 6 สาย

  1. ธุรกิจน้ำมันดิบ
  2. ธุรกิจน้ำประปา
  3. ธุรกิจบำบัดน้ำเสีย
  4. ธุรกิจรีไซเคิล
  5. ธุรกิจบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา
  6. ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ธุรกิจน้ำมันดิบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ มีการลงทุนมากกว่า 12,000 ล้านบาท ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งน้ำต่างๆ ได้ทั่วภาคตะวันออก ในระยองงจะมีพื้นที่ ประแสร์ ดอกกราย คลองใหญ่ ปลาไหล ในชลบุรีจะมีพื้นที่หนองค้อ และบางพระ และบางปะกงในฉะเชิงเทรา

การจ่ายน้ำทั้ง 16 สถานีใช้เทคโนโลยี SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ขั้นตอนการส่งน้ำจะเริ่มจากการที่สถานีน้ำจะสูบน้ำขึ้นมา โดยสถานีที่สูบน้ำจะมีลักษณะที่สูงกว่าสถานีปลายทาง การส่งน้ำจะใช้แรงโน้มถ่วงในการสร้างแรงดันเพื่อส่งน้ำ

ธุรกิจน้ำประปา

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ มีทักษะการผลิตน้ำประปาสามารถผลิตน้ำประปาได้ทั้งจากน้ำบาดาลและน้ำทะเล เป็นรายแรกในไทยที่สามารถแยกเกลือออกจากน้ำทะเลได้ ตอบสนองการใช้น้ำในพื้นที่เกาะในทะเล เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทย

ธุรกิจบำบัดนํ้าเสีย

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ ได้สัญญาจ้างบริหาร และ กิจการสัมปทาน โดยมีประสบการณ์กว่า 20ปีในการบำบัดน้ำเสียทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ธุรกิจรีไซเคิล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย นอกจากบำบัดแล้วยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

ธุรกิจบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา

ด้วยประสบการณการวางระบบน้ำของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ ที่มีมากกว่า 20 ปี ทำให้เป็นที่ไว้ใจของผู้ประกอบการ โดยบริษัทบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ รับทำสัญญา สร้างและดำเนินการ สร้างโอนงานและดำเนินการ สร้างดำเนินการและโอนงาน ให้เช่า หลากหลายรูปแบบในการรับทำงาน

จะเห็นได้ว่าบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นคือน้ำนั่นเอง และมีการวางโครงข่ายไว้ทั่วประเทศ หากนักลงทุนสนใจหุ้นเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคพื้นที่บริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) – EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ ถือว่าเป็นบริษัทน่าสนใจบริษัทหนึ่งเลยทีเดียว