ผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรก ปี 2562 DELTA – บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

รายได้จากการขาย (รายได้ที่ได้จาการขายสินค้า)

รายได้จากการขายมกราคม – มีนาคม 2562 อยู่ที่ 12,949 ล้านบาท

รายได้จากการขายมกราคม – มีนาคม 2561 อยู่ที่ 12,511 ล้านบาท

รายได้จากการขายตุลาคม – ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 13,660 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น (รายได้จากการขายสินค้าหักด้วยต้นทุนโดยตรงเช่น ค่าแรงคนงาน ค่าวัตถุดิบ)

กำไรขั้นต้นมกราคม – มีนาคม 2562 อยู่ที่ 2,978 ล้านบาท

กำไรขั้นต้นมกราคม – มีนาคม 2561 อยู่ที่ 2,731 ล้านบาท

กำไรขั้นต้นตุลาคม – ธันวาคม 2561 อยู่ที่3,145 ล้านบาท

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรขั้นต้นหักด้วยค่าบริหารการจัดการเช่น ค่าจ้างผู้บริหาร ค่าการทำโฆษณา)

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานมกราคม – มีนาคม 2562 อยู่ที่ 979 ล้านบาท

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานมกราคม – มีนาคม 2561 อยู่ที่ 1,020 ล้านบาท

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตุลาคม – ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 1,054 ล้านบาท

กำไรสุทธิ (กำไรจากการดำเนินงานหักด้วยดอกเบี้ย ค่าเสื่อม ภาษี)

กำไรสุทธิมกราคม – มีนาคม 2562 อยู่ที่ 1,083 ล้านบาท

กำไรสุทธิมกราคม – มีนาคม 2561 อยู่ที่ 1,054 ล้านบาท

กำไรสุทธิตุลาคม – ธันวาคม 2561 อยู่ที่1,004 ล้านบาท

ที่มา

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=DELTA&ssoPageId=9&selectPage=

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=DELTA&ssoPageId=3&language=th&country=TH

https://www.deltathailand.com/en/press-release