ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 TITLE – บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้จาการขายและการให้บริการ

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)มี รายได้จาการขายและการให้บริการเท่ากับ 518.87 เพิ่มขึ้น 535.95% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1&2 และยังโอนโครงการ The title หาดราไวย์เฟส 3ต่อ

รายได้อื่น ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 7.39 ล้านบาท จากการยึดเงินจองและเงินดาวนูกค่าที่ผิดสัญญา รายได้จากการบริหารห้อง รายได้นิติบุคคล

ต้นทุนขาย

ไตรมาส 1 ปี 2562  บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีต้นทุนขาย 343.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 635.06% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ค่าใช้จ่ายในการขาย 10.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  25.24 เพิ่มขึ้น 39.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำไรสุทธิ 114.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 777.81 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา: https://www.settrade.com/C04_06_stock_financial_p1.jsp?txtSymbol=TITLE&ssoPageId=13&selectPage=6