นโยบายการจ่ายเงินปันผล สิ่งที่นักลงทุนต้องใส่ใจ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เงินปันผลเกิดจากการที่บริษัทได้กำไรจากการประกอบธุรกิจ บริษัทมีทางเลือก 2 ทางคือการที่บริษัทจะเก็บเงินไว้เป็นกำไรสะสมใช้สำหรับเป็นเงินทุนสำรองหรือนำไปลงทุนต่อ

นอกจากนั้นบริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากกำไรนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเรียกว่าส่วนนี้ว่าเงินปันผล

บริษัทจะมีทั้งเก็บกำไรสะสมและนำเงินไปปันผล สิ่งที่นักลงทุนสามารถนนำมาวิเคราะห์ได้ก็จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่าเราจะได้รับเงินปันผลเท่าไหร่

ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้รับเงินปันผลเท่าไหร่นั้นเราสามารถคาดการณ์จากนโยบายปันผลได้ นอกจากนั้นเรายังมั่นใจได้ว่าบริษัทที่มีนโยยบายปันผลเราจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่เราถืออยู่

ตัวอย่างนโยบายเงินปันผล เราสามารถดูได้ที่ Fact sheet ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)