แนวคิดหาความคุ้มการลงทุนด้วย Discounted Cash Flow (DCF)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

แนวคิด Discounted Cash Flow (DCF) เกิดจากความคิดมองเงินปัจจุบันกับเงินในอนาคตต่างกัน เกิดจากคำถามง่าย ๆ ว่าให้เลือกรับเงินวันนี้ 1 ล้านบาท กับเลือกรับเงิน 1 ล้านบาทอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะเลือกอันไหน

คนปกติส่วนใหญ่จะเลือกรับเงิน 1 ล้านบาทวันนี้แทนทีจะรับเงิน 1 ล้านในอนาคต

แต่ถามใหม่ว่าถ้าให้เลือกรับเงิน 1 ล้านในวันนี้กับเงิน 2 ล้านอีก 10 ปีข้างหน้า ตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงแตกแล้วว่าจะเลือกอันไหนดี

หลักการ Discounted Cash Flow (DCF) ก็คือการแปลงเงินมูลค่าในอนาคตมาเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบ

สิ่งที่เราจะสามารถนำมาเปรียบเทียบนั้นก็คือ ผลตอบแทนในอนาคตที่จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนปัจจบุัน

ที้นี้ปัจจัยที่เราจะมาดูกันจะมีดังต่อไปนี้

  • เงินปัจจุบัน
  • ระยะเวลา
  • กระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับ
  • ผลตอบแทนเปรียบเทียบ

เอาละเราลองมาดูสูตรคำนวณกัน

สมมติตัวอย่าง

ระหว่างรับเงิน 1,000,000 บาท ตอนนี้ กับเงิน 1,200,000 บาท อีก 5 ปี โดยปัจจุบันมีสามารถนำเงินไปฝากธนาคารโดยที่รัฐบาลรับประกันเงินฝากดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็น เราจะเลือกทางไหน?

จะเห็นได้ว่าเมื่อแปลงย้อนกลับมามูลค่าเงิน 1,200,000 บาทก็ยังเยอะกว่า 1 ล้านบาท ดังนั้นเราควรเลือกรับเงิน 1,200,000 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้าดีกว่า

จากแนวคิดนี้เราสามารถปรับมาใช้ได้ในการประเมินมูลค่ากิจการรวมถึงหุ้นด้วย

เช่น หากกิจการหนึ่งมีจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น สามารถจ่ายเงินปันผล 5 บาทต่อหุ้นไปตลอด ปัจจุบันมีสามารถนำเงินไปฝากธนาคารโดยที่รัฐบาลรับประกันเงินฝากดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็น หุ้นควรซื้อหุ้นละกี่บาท แล้วถ้าซื้อทั้งบริษัทควรจ่ายเงินกี่บาท

สำหรับการคำนวณ Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลาอนันต์จะมีการแปลงสูตรดังนี้

สูตร DCF

แทนค่า

ดังนั้นเราควรซื้อหุ้นราคาต่ำกว่า 166.67 บาทถึ้งคุ้มค่า แต่ถ้าซื้อทั้งบริษัทควรซื้อต่ำกว่า 166,666,666.67 บาทนั่นเอง

แนวคิดนี้ยังสามารถใช้ในการคำนวณการประเมินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปค่าเช่าได้อีกด้วย

จริงๆแล้วนี่ก็คือแนวคิดการคำนวณเบื้องต้น ส่วนในทางปฏิบัติมักทำผ่านโปรแกรมคำนวณ ไม่มีใครมานั่งคำนวณมือกันครับ