Derivative Warrant (DW) แหล่งทำเงินของบริษัทโบรคเกอร์หุ้น

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ถึงปริมาณการซื้อของของตลาดหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงย่อมส่งผลกับรายได้ของโบรกเกอร์ให้ต่ำ แต่ที่น่าสนใจมีบางโบรกรายได้กลับโตขึ้น ซึ่งโบรกนี้มีชื่อเสียงในเรื่อง Derivative Warrant (DW) เราเลยต้องมาดูอย่างจริงจังเกี่ยวกับว่าDerivative Warrant (DW) คืออะไร ทำเงินให้โบรกเกอร์ยังไง

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า Derivative Warrant ลักษณะคล้าย Option ถ้าใครเข้าใจ Option ก็จะง่ายขึ้น

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

สิ่งที่แตกต่างระหว่าง Derivative Warrant และ Option

สำหรับ Derivative Warrant แล้วคนที่ขายออกมาคือ Broker หุ้น แตกต่างจาก Option ที่นักลงทุนทั่วไปสามารถเป็นคนขายได้ แต่สิ่งที่นักลงทุนได้จาก Derivative Warrant ก็คือสภาพคล่องที่ดีกว่าเพราะ Broker เป็นคนดูแลสภาพคล่อง ไม่ต้องกลัวว่าซื้อแล้วจะไม่มีคนรับซื้อ แต่ก็ใช่ไม่เสมอไปนะครับต้องระวังใช้ DW ของโบรกเกอร์ที่มีความชำนาญ

Derivative Warrant (DW) เป็นสิทธิการซื้อขายโดยอิงจากสินค้าอื่น

เช่น SET50 หุ้นรายตัว ทองคำ เป็นต้น

ดังนั้น Derivative Warrant จะเคลื่อนไหวไปตามสินค้าอ้างอิง

แต่ข้อดีของ Derivative Warrant จะสามารถทำกำไรได้ทั้ง ราคาขึ้น หรือราคาลง

โดยมีชื่อต่างออกไปคือ Call และ Put

ถ้าหากเราต้องการทำกำไรเมื่อราคาสินค้าอ้างอิงราคาขึ้นให้ซื้อ DW Call

ถ้าหากเราต้องการทำกำไรเมื่อราคาสินค้าอ้างอิงราคาลงให้ซื้อ DW Put

ราคาใช้สิทธิ

สำหรับ Derivatives Warrant (DW) จะมีการกำหนดราคาใช้สิทธิด้วยทำให้ Derivatives Warrant แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

In the money

In the money สำหรับ Call คือ ราคาใช้สิทธิDerivatives Warrant (DW) จะต่ำกว่าราคาสินค้าอ้างอิง

เช่น สินค้าอ้างอิง 5 บาท ราคาใช้สิทธิ์Derivatives Warrant (DW) จะเป็น 4,3,2,1 บาทได้หมด

In the money สำหรับ Put คือ ราคาใช้สิทธิDerivatives Warrant (DW) จะสูงกว่าราคาสินค้าอ้างอิง

เช่น สินค้าอ้างอิง 5 บาท ราคาใช้สิทธิ์Derivative Warrant (DW) จะเป็น 6,7,8,… บาท

Out of the money

Out of the money สำหรับ Call คือ ราคาใช้สิทธิ Derivative Warrant (DW) จะสูงกว่าราคาสินค้าอ้างอิง

เช่น สินค้าอ้างอิง 5 บาท ราคาใช้สิทธิ์Derivative Warrant (DW) จะเป็น 6,7,8,… บาท

Out of the money สำหรับ Put คือ ราคาใช้สิทธิ Derivative Warrant (DW) จะต่ำกว่าราคาสินค้าอ้างอิง

เช่น สินค้าอ้างอิง 5 บาท ราคาใช้สิทธิ์Derivative Warrant (DW) จะเป็น 4,3,2,1 บาทได้หมด

At the money

ราคาสินค้าอ้างอิงและราคาใช้สิทธิ์Derivative warrant ราคาเท่ากัน

Effective Gearing

ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ การที่เราสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มได้โดยใช้ตัวเร่งอย่างDerivative Warrant (DW) เช่น

ถ้าหุ้นขึ้น 1% Call Derivative Warrant (DW) อาจเพิ่มขึ้น 5%

ถ้าหุ้นอ้างอิงลง 1% Put Derivative Warrant (DW) อาจเพิ่มขึ้น 5%

ในทางกลับกันถ้าเราผิดทางเราก็ขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน

Time Decay

Time Decay คือตัวร้ายสำหรับนักลงทุนเลย หมายความว่ายิ่งเราถือนานขึ้นเท่าไหร่มูลค่า Derivative Warrant (DW) ของเราจะลดลงเท่านั้น ปกติจะคิดเป็นวัน ดังนั้นทำให้ ส่วนใหญ่ที่ลงทุน Derivative Warrant (DW) จะซื้อมาขายไปภายในวัน

ทำให้โบรเกอร์นอกจากจะทำกำไรจากการที่มูลค่าที่ลดลงแล้ว ยังได้ค่าCommission จากการซื้อขายภายในวันอีกด้วย ถ้าเราเน้นถือยาว ให้ทำการหลีกเลี่ยงการลงทุน Derivative Warrant โดยเด็ดขาด

รหัสซื้อขาย derivative warrant (DW)

UUUU XX C YYMM A

UUU = สินค้าอ้างอิง

XX = รหัสโบรเกอร์

C = CALL ถ้าเป็ฯเ

YY = ปีที่หมดอายุ

MM = เดือนที่หมดอายุ

A = รุ่น

เช่น

S5013P1909B

สินค้าอ้างอิงคือ SET50

โบรคเกอร์ที่13

Derivative warrant ประเภท PUT

หมดอายุเดือน 9 ปี 19

รุ่น B

อีกตัวอย่าง

PTG01C1908A

สินค้าอ้างอิงเป็น PTG

โบรคเกอร์เลขที่ 01

Derivative Option ประเภท CALL

หมดอายุเดือน 8 ปี 19

รุ่น A

สรุป

Derivative Warrant (DW) เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นทั้งราคาขึ้นและราคาลง เพราะมูลลดลงตามเวลาอย่างมาก แต่จะชดเชยด้วยการที่มีตัวเร่งที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรง สำหรับนักลงทุนที่มองปัจจัยธุรกิจเป็นหลักและต้องถือระยะยาว