มาทำความรู้จักอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

D/E ย่อมาจาก Debt-To-Equity Ratio แปลเป็นไทยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณโดยการนำหนี้สินหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนนี้หาได้จากงบแสดงฐานการเงินหรืองบดุล

อัตราส่วนนี้แสดงถึงการระดับการใช้หนี้สินเพื่อสร้างผลตอบแทน อัตราส่วน D/E มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารการเงินในบริษัท แสดงถึงว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมากกว่ากันระหว่าง หนี้สินหรือทุนของบริษัท

เมื่อเรามาดูที่งบแสดงฐานะการเงินจะประกอบไปด้วย

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

บริษัทสามารถหาทรัพยากรมาเพื่อสร้างรายได้จาก 2แหล่งคือ ทุน หรือ หนี้สิน

บริษัทที่หนี้สินมากมักมีความเสี่ยงอย่างมาก ถ้าหากเกิดผิดชำระหนี้บริษัทมีโอกาสที่จะล้มละลายได้ ทำให้ต้องผลิตเครื่องมือช่วยวัดว่าบริษัทนี้มีอัตราหนี้สินสูงเกินไปหรือไม่โดยการใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E = หนี้สินทั้งหมด หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E เท่าไหร่ดี?

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E ยิ่งต่ำยิ่งดี บริษัทบางบริษัทที่มีความสามารถสูงสามารถทำให้อัตราส่วน D/E เท่ากับ 0 นั่นหมายความว่าบริษัทไม่มีหนี้สินเลย