มาทำความเข้าใจบัญชี Credit balance รวยหุ้นด้วยเงินคนอื่น แบบภาษาบ้านๆ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บัญชีหุ้นประเภท Credit balance เป็นบัญชีในลักษณะของการกู้ยืมเงินของของโบรกเกอร์เพื่อทำการซื้อหุ้น วันนี้เราจะมาพูดคุยกันโดยหลีกเลี่ยงคำศัพท์ยาก ๆ กัน

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเปิดบัญชี Credit Balance ได้

บัญชี Credit Balance เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้น หลักการเหมือนการกู้ยืมเงินทั่วไปคือการที่โบรกเกอร์จะประเมินความเสี่ยงของนักลงทุนว่ามีโอกาสผิดชำระหนี้แค่ไหน หากมีโอกาสผิดชำระหนี้ก็จะไม่สามารถเปิดบัญชีประเภท Credit Balance ได้

หลักการวางประกันของ Credit Balance

การวางประกันของ Credit Balance จะสามารถวางประกันเป็นสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้รวมถึงหุ้นและเงินสดด้วย แต่ส่วนน้อยจะวางเป็นเงินสด เพราะถ้าเรามีเงินสดไว้เป็นประกัน เราก็ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากโบรเกอร์ เราสามารถนำเงินสดซื้อหุ้นเลยไม่ต้องนำมาวางประกัน ส่วนใหญ่จะวางประกันเป็นหุ้นเพราะสภาพคล่องสูง

มูลค่าหลักประกันมีขึ้นลงได้

หลักประกันสามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างเช่นหุ้น ถ้าหุ้นที่เป็นหลักประกันราคาลดลง มูลค่าหลักประกันก็จะลดลงด้วย แต่ถ้าหุ้นที่เป็นหลักประกันมูลค่าเพิ่มขึ้นมูลค่าหลักประกันก็จะเพิ่ม

เช่น เรานำ หุ้น A มาเป็นหลักประกัน 100,000 หุ้น ราคาปัจจุบัน 10 บาท ดังนั้นหลักประกันปัจจุบันคือ 1,000,000 บาท

หุ้น A ราคาลดลงเหลือ 5 บาท ดังนั้นหลักประกันจะเหลือ 500,000 บาท

แต่ถ้าราคาหุ้น A ขึ้นไป 20 บาท หลักประกันจะกลายเป็น 2,000,000 บาท

ความสำคัญของหลักประกัน

หลักประกันจะกำหนดมูลค่าเงินที่จะซื้อหุ้นได้สมมุติว่า Broker จะให้เราวางหลักประกัน 50 % เพื่อที่จะซื้อหุ้นได้ 100%

เช่น

เราวางหลักประกันเป็นหุ้น A 100,000 หุ้น ราคาปัจจุบัน 10 บาท ดังนั้นหลักประกันปัจจุบันคือ 1,000,000 บาท

เราจะสามารถซื้อหุ้นได้ 2,000,000 บาท

แต่เมื่อหุ้น A ราคาลดลงเหลือ 5 บาท ดังนั้นหลักประกันจะเหลือ 500,000 บาท ดังนั้นมูลค่าหุ้นที่เราซื้อได้จะเท่ากับ 1,000,000 บาท

แต่ถ้าราคาหุ้น A ขึ้นไป 20 บาท หลักประกันจะกลายเป็น 2,000,000 บาท ดังนั้นเราจะซื้อหุ้นได้ 4,000,000 บาท

หากมูลค่าหลักประกันมูลค่าลดลงเกินกว่าที่จะสามารถซื้อหุ้น ทางโบรเกอร์จะให้นักลงทุนเพิ่มหลักประกัน ถ้าหากไม่เพิ่มหลักประกัน ทางโบรเกอร์จะบังคับขายหุ้นชำระหนี้

โบรกเกอร์ได้อะไรจากบัญชี Credit balance

โบรกเกอร์จะได้รับผลตอบแทนจากการกู้ยืมก็คือดอกเบี้ยนั่นเอง เพื่อแลกกับเงินที่ไปซื้อหุ้น

สุดท้ายแล้วบัญชี Credit balance ไม่ได้เหมาะสำหรับคนทุกคน โดยเฉพาะมือใหม่ให้ระลึกเสมอว่าเรามีโอกาสผิดพลาดจากการลงทุนได้