รัฐบาลจีนยกเว้นการเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐเนื่องจากไวรัสโคโรน่า

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รัฐบาลจีนประกาศ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ว่าการนำเข้าจากสหรัฐที่เกี่ยวกับการรักษา ป้องกันไวรัสโคโรน่าได้รับการยกเว้นจากเรื่องของมาตรการภาษีศุลกากรที่เกิดเนื่องจากสงครามการค้า

การตัดสินใจครั้งนี้ของจีน เกิดจากจีนได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าในเมืองอู่ฮั่น มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 14,000 ราย เสียชีวตแล้วมากกว่า 300 ราย ทำให้รัฐบาลจีนขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

รัฐบาลอเมริกาและจีนมีปัญหาเรื่องสงครามการค้าเป็นเวลากว่า 2 ปี และตอนนี้มีท่าทีดีขึ้นจากการที่รัฐบาลจีนตกลงซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านเหรียญจากสหรัฐ

แต่สงครามการค้ายกคงอยู่ยังคงมีมาตรการทางการค้าในลักษณะตาต่อตา ฟันต่อฟันมูลค่าหลายแสนล้านเหรียญ

ในวันเสาร์ที่ผ่านมาทางการจีนได้ประกาศ มีการกำหนดให้สิทธิพิเศษสำหรับสินค้าที่สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าตั้งแต่เดือน มกรามคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2020

สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าจะได้รับการคืนภาษี ที่ได้เรียกเก็บไปแล้วจากการนำเข้า

ที่มา: https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/02/01/china-exempts-us-imports-from-tariffs-for-virus-fight?fbclid=IwAR29ft5ANu3VPhPlyjENzy8F-XsQ7rY7GK8qxzK38z8KyJhGRgC3BKFKHdw