มาทำความรู้จักหุ้นกู้แปลงสภาพ -Convertible Bond กัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หุ้นกู้ (Bond) หรืออีกชื่อคือตราสารหนี้ เป็นการที่บริษัททำการกู้ยืมเงินประชาชนทั่วไปโดยออกเป็นตราสารให้กับนักลงทุนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะคืนเงินต้นให้กับนักลงทุนพร้อมดอกเบี้ย ดังนั้นคนที่ถือหุ้นกู้ก็มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท

สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นสามัญ (stock) จะมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิออกเสียงประชุม ได้ส่วนแบ่งกำไรในรูปของปันผล

หุ้นกู้แปลงสภาพ -Convertible Bond เป็นการที่บริษัทได้ออกตราสารที่สัญญาว่าจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย นอกจากนั้นยังสัญญาว่าสามารถเปลี่ยนสถานะจากหเจ้าหนี้เป็นเจ้าของบริษัท หรือการเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญนั่นเอง สิ่งนี้จะดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในหุ้นกู้มากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยแล้ว ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญในช่วงที่ราคาหุ้นสามัญมีมูลค่าสูงขึ้น

สำหรับในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา มีความนิยม หุ้นกู้แปลงสภาพ -Convertible Bond พบว่ามีมูลค่าถึง 2-3% ของมูลค่าในตลาด

บริษัทมักจะออกตราสารหนี้ในช่วงดอกเบี้ยต่ำ เพราะดอกเบี้ยไม่น่าดึงดูดนักลงทุนเท่าไหร่ต้องมีสิ่งที่พ่วงมาด้วยเพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อ