ความหมายของCommodity และการหาจุดน่าลงทุน Commodity หรือหุ้นCommodity

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์ คือสินค้าที่มีลักษณะของการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อ สามารถสร้างหรือผลิตมาได้เหมือนๆกันทั่วโลก ไม่มีความแตกต่างกันมากสำหรับสินค้าที่ผลิตแต่ล่ะที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ

– Soft Commodity จะเป็นสินค้าที่เป็นลักษณะของพืชผลการการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และสิ่งที่ได้จากการเกษตร เช่น ข้าวโพด แป้งข้าวโพด ข้าว มันสำปะหลัง ยางแผ่น น้ำยาง

– Hard Commodity จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นผลผลิตที่ไม่ใช่การเกษตร เป็นวัตถุดิบมากการสกัด การกลั่นออกมาจากผืนดิน เช่น เหล็ก ทองแดง น้ำมัน ถ่านหิน ปิโตรเคมี ทองคำ

Commodity ราคามักขึ้นลงเป็นรอบหรือ Cycle เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับการควบคุมของบริษัทต่างๆที่ผลิตสินค้า Commodity เพราะการผลิตสินค้าพวกนี้เป็นการผลิตสินค้าที่เหมือนๆกัน เราไม่สามารถตั้งราคาสูงกว่าตลาดได้มากๆ ทำให้การขึ้นลงของราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต และความต้องการสินค้านี้สำหรับโลก

สำหรับการต้องการที่จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การเพิ่มความต้องการสินค้า และ การลดปริมาณการผลิตสินค้าให้หาสินค้ายากขึ้น สำหรับการเพิ่มความต้องการสินค้านั้นยากมากๆเพราะผู้ผลิตไม่สามารถไปสั่งคนอื่นได้ แต่สำหรับการลดปริมาณกำลังการผลิต อย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วสำหรับราคาน้ำมัน ที่ OPEC หรือ องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก ทำข้อตกลงระหว่างกลุ่มโดยลดกำลังการผลิตเพื่อทำให้ราคาน้ำมันเพิ่ม

ราคาสินค้า Commodity ที่ขึ้นๆลงๆ ส่งผลต่อกำไรบริษัทผลิต Commodity

กำไรของบริษัทมักจะขึ้นลงตามราคาสินค้าโลก เป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ บริษัททำได้เพียงแต่ควบคุมต้นทุนต่างๆทำให้กำไรของบริษัทCommodityมีความผันผวนมา

การหาจุดหน้าซื้อสำหรับ Commodity

ตามปกติแล้วการผลิตสินค้าต่างๆ บริษัทต้องลงทุน ที่ดิน แรงงานและ ทุน เพื่อให้ได้ผลผลิตส่งผลสุดท้ายคือกำไร การที่ราคา Commodity ลดลงมาถึงจุดที่ราคาต่ำกว่าต้นทุนในการผลิต บริษัทต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาเพราะทำให้ขาดทุน ถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเองไปซื้อในตลาดได้เลย ส่งผลให้ปริมาณการผลิต Commodity ลดลงและในท้ายที่สุดราคาก็จะเพิ่มขึ้น

แต่ใช่ว่าเสมอไป Commodity บางอย่างถึงแม้ราคาจะลดลงจนเลยต้นทุนทุนการผลิตแล้วแต่ราคาไม่กลับมา ส่วนหนึ่งเพราะ Commodity ตัวนั้นไม่มีความต้องการอีกต่อไปเช่น สินค้าที่ทำลายโลกอย่างรุนแรง จะทำให้ความต้องการลดลงเรื่อยๆตามกระแสรักโลก

สำหรับการต้นทุนการผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์ประเทศ ต่างๆมักจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าแรง ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีในการผลิต

เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับการลงทุน Commodity โดยตรงและการลงทุนหุ้นกลุ่ม Commodity

สำหรับการลงทุนหุ้นนั้นเราต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมบริษัทด้วยถึงแผนการลดต้นทุน การขยายงานบริษัทถึงแม้กำไรส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคา Commodity แต่เราสามารถทำกำไรได้มากกว่าถ้าเราเลือกบริษัทที่การขยายงานได้ และสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าบริษัทอื่น