บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินการธุรกิจกับบริษัท HUAWEI

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลังจากที่สหรัฐได้มีประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับความมั่งคงทางเทคโนโลยี ทำให้บริษัทชั้นนำของสหรัฐ อย่าง Google ได้มีการประกาศไม่ให้มีการใช้ Android แบบเต็มรูปแบบและ โปรแกรมอื่นของ Google หลังจากนั้นอีกหลายบริษัทก็ได้มีมาตรการตามที่รัฐบาลสหรัฐได้มีการประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับความมั่นคงออกมา

หลังจากนั้นได้มีการผ่อนปรนโดยการขยายระยะเวลาในการลงโทษบริษัทเทคโนโลยีในจีนจากรัฐบาลสหรัฐ

และล่าสุดการพูดคุยระหว่างสหรัฐและจีนที่การประชุม G-20 ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจของทั้งโลก การผ่อนคลายเรื่องกำแพงภาษี และที่สำคัญมีการพูดคุยเรื่องการทำธุรกิจเทคโนลยีในสหรัฐที่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ทำให้บริษัทต่างๆจากจีนสามารถดำเนินธุรกิจได้เหมือนปกติก่อนที่จะมีสงครามการค้าเกิดขึ้น

แต่ยังไม่มีการแถลงการณ์จาก GOOGLE เลยเกี่ยวกับมาตรการนี้ สำหรับ MICROSOFT ได้มีการแถลงออกมาว่า เราจะให้ทำการอัพเดทในอุปกรณ์ Huawei ต่อไป

แต่หลายๆฝ่ายก็มีความกังวลเรื่องการที่ทรัมป์ได้เอาประเด็น Huawei มาเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่ Huawei เองก็อาจจะยังเป็นภัยคุกคามเกี่ยวกับความมั่นคงทางเทคโนโลยีของประเทศ

ก็ต้องติดตามต่อไปครับสำหรับการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีอย่าง Huawei ในสหรัฐ เพราะหลังจากที่ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกิดขึ้นทำให้คนสหรัฐได้ตระหนักถึงอันตรายจากการถูกคุกคามของจีนโดยใช้บริษัทที่จีนอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ดำเนินธุรกิจในประเทศ