สรุปการลงทุน closed system by mudleygroup แบบเข้าใจง่ายสุดๆ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Closed system คิดค้นโดยคุณ ปณต จิตต์การุญ ผู้ก่อตั้ง Mudley Group เขาเป็น Fund manager ที่มีประสบการณ์อย่างมากในการลงทุน เขาได้เผยแพร่แนวคิดหลักการลงทุนของเขาไปวงกว้าง


หลักการของ Closed system
สำหรับหลักการลงทุนของ Closed system จะลงทุนในสินค้าลงทุนเช่น กองทุนดัชนีหุ้น ทองคำ forex โดยการแบ่งพื้นที่ของราคาในการกำหนดปริมาณซื้อ
ตัวอย่าง
ราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญ เงินลงทุนของนักลงทุนมีอยู่ 1,000,000 บาท
เมื่อราคาน้ำมันลงทุก 1 เหรียญนักลงทุนจะตัดสินใจซื้อกองทุนน้ำมัน 20,000 บาท และเมื่อราคาขึ้นไป 1เหรียญนักลงทุนจะขายกองทุนน้ำมันไป 20,000 บาท
เป็นตัวอย่างคร่าวๆสำหรับการลงทุนสไตล์ Closed system


การออกแบบ Closed system
การออกแบบการลงทุนสำหรับการลงทุน Closed system เราสามารถมีความยืดหยุ่นได้สูงโดยจะมีกรอบการตัดสินใจดังนี้

 1. การเลือกสินค้าที่จะลงทุน ในส่วนของ Closed system ทางคุณ ปณต จิตต์การุญ แนะน่าว่าให้ลงทุนในสินค้าที่มีโอกาสมูลค่าเป็น 0 น้อย เช่นทองคำ น้ำมัน ดัชนีตลาดหุ้น ค่าเงิน สำหรับหุ้นนั้นมีโอกาสเป็น 0 เนื่องด้วยหุ้นมีโอกาสล้มละลาย
 2. การวาง zone เช่น
  เราจะกำหนดการซื้อขายอยู่ในช่วงที่สูงสุดในการซื้อขาย น้ำมันด้วยระบบ Closed system 40เหรียญ จุดต่ำสุดที่ 20 เหรียญ
  หรือ กำหนดจุดสูงสุดไว้ที่ 50 เหรียญ จุดต่ำสุด 1 เหรียญ สิ่งที่แตกต่างกันก็คือผลตอบแทนการวาง Zone แคบจะสร้างผลตอบแทนได้มากแต่ความเสี่ยงราคาหลุด zoneจะสูง แต่ว่า Zone กว้างความเสี่ยงในการหลุด zoneจะต่ำแต่ผลตอบแทนก็จะต่ำด้วย
 3. ความถี่ในการวางจุดซื้อขายใน zone การวางความถี่ของ zone เช่นการกำหนดซื้อเมื่อราคาลงทุก 1 เหรียญและขายเมื่อราคาขึ้นทุก 1 เหรียญ หรือสามารถเปลี่ยนเป็น 2 เหรียญ 3เหรียญก็ได้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาในช่วงนั้น
 4. การตัดสินใจซื้อขายขึ้นอยู่กับอะไร ในการซื้อขายหลายๆคนมีหลักการตัดสินใจที่ต่างกันอาจจะใช้เทคนิคคอลในการตัดสินใจซื้อขาย สำหรับการลงทุนด้วย Closed system ไม่จำเป็นต้องซื้อขายทุก zone แต่ห้ามซื้อขายใน zone เดียวกันซ้ำ
 5. การกำหนดจำนวนเทรดแต่ล่ะ zone แบ่งออกเป็นการแบ่งแบบยูนิตและการแบ่งแบบมูลค่า การแบ่งแบบยูนิตก็กำหนดจำนวนที่ต้องการซื้อเลย เช่น กำหนดซื้อทองคำ 1 สลึง ทุกๆครั้งที่ราคาขึ้นหรือลง 1,000 บาท สังเกตได้ว่าการกำหนดแบบยูนิตจำนวนเงินที่ซื้อแต่ล่ะ zone จะแตกต่างกันยิ่งราคาลงยิ่งซื้อขายถูกลง
  อีกแบบหนึ่งคือการกำหนดแบบมูลค่า เช่น ราคาทองลงทุก 1,000 บาทจะซื้อทองมูลค่า 10,000 บาท วิธีการซื้อขายแบบกำหนดมูลค่าจำนวนทองคำที่เราได้ในแต่ล่ะ zone จะแตกต่างกันยิ่งราคาลงมากเรายิ่งได้ทองคำจำนวนมากขึ้น

  ข้อเสียของ Closed system
 • กำไรขึ้นอยู่กับความผันผวนยิ่งผันผวนมากยิ่งได้ผลตอบแทนสูง แต่ถ้าสินทรัพย์นั้นราคาไม่ไปไหนก็จะได้ผลตอบแทนต่ำ
 • ต้องคาดการจุดต่ำสุดของสินค้านั้น ๆเพื่อให้สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา


  สรุป ทุกกลยุทธ์การลงทุนมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีกลยุทธ์ไหนที่มีแต่ข้อดดีอย่างเดียวและข้อเสียอย่างเดียวครับ