จีนแซงรัสเซียกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธอันดับสองของโลก

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

จีนแซงรัสเซียแซงรัสเซียในฐานะผู้ผลิตอาวุธอันดับสองของโลก จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัย Stockholm International peace (SIRI) ซึ่งได้มีการแก้ไขล่าสุดจากปี 2017 ในปี 2017 ทางสถาบันวิจัย Stockholm ไม่ได้ทำการรวมบริษัทผลิตอาวุธจีนที่มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสทำให้ในปีนั้นประเทศรัสเซียได้เป็นที่ 2 สำหรับประเทศที่ผลิตอาวุธ ส่วนอันดับหนึ่งเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากประเทศ สหรัฐอเมริกานั่นเอง

สถาบันวิจัย Stockholm ได้ทำการอัพเดทข้อมูลใหม่จากข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือของบริษัทผลิตอาวุธจีนที่สามารถผลิตได้มูลค่ากว่า 54.1 พันล้านเหรียญ เป็นข้อมูลบริษัทเพียง 4 แห่งแต่มูลค่ากว่าการผลิตของรัสเซียถึง 10 บริษัทที่ผลิตอาวุธมูล 37.7 ล้านเหรียญ

และจากการข้อมูลล่าสุดบริษัทที่ผลิตอาวุธ 20 อันดับแรกของโลกมีมูลค่าการผลิตถึง 284.1 ล้านเหรียญต่อปี

นี่เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ ทางทีมวิจัยคาดว่ากำลังการผลิตของจีนน่าจะมากกว่านี้มาก

สำหรับประเทศรัสเซียสูญเสียยอดขายสำหรับอาวุธถึง 760 ล้านเหรีญเนื่องจากถูกมาตรการลงโทษตั้งแต่ปี 2014

ที่มา:

https://www.sipri.org/media/press-release/2020/new-sipri-data-reveals-scale-chinese-arms-industry