ก่อนซื้อขายหุ้นจีนต้องเข้าใจความเหมือนและแตกต่างหุ้น China A-shares และ China B-shares

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

China A-shares

China A-shares คือ หุ้นของบริษัทในประเทศจีน สามารถซื้อขายได้ 2 ตลาดคือ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ – the Shangjai stock exchange (SSE) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น Shenzhen stock exchange (SZSE)

แต่เดิมหุ้นในประเทศจีนไม่สามารถซื้อขายหุ้นให้กับต่างชาติได้ แต่ได้มีการเปลี่ยนกฎนับตั้งแต่ปี 2003 โดยการคัดเลือกสถาบันการเงินให้สามารถซื้อหุ้นได้โดยใช้ระบบ QFII หรือ Qualified Foreign Institutional Investor system  ทำให้สามารถซื้อขายหุ้นในประเทศจีนได้

China A-shares ซื้อขายโดยค่าเงิน เหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB)

เหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) เกิดจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตั้งสกุลเงินขึ้นมาในปี 1949 ชื่อ เหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) แปลว่าค่าเงินของประชาชน

สำหรับหยวน (Chinese Yuan- CNY) ก็คือมูลค่าแสดงถึงจำนวนยูนิต

เช่น เงินเหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) จำนวน 100 หยวน

China B-shares

China B-shares คือ หุ้นของบริษัทในประเทศจีน สามารถซื้อขายได้ 2 ตลาดคือ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ – the Shangjai stock exchange (SSE) เทรดโดยใช้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น Shenzhen stock exchange (SZSE) เทรดโดยใช้ค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกง หุ้น B- shares เป็นหุ้นที่ซื้อขายโดยเน้นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเพราะมีการซื้อขายโดยค่าเงินต่างประเทศ

สรุปความแตกต่างสำหรับหุ้น A-shares และหุ้น B-shares คือเรื่องของค่าเงินที่ใช้ในการซื้อขาย หุ้น A-shares จะใช้ค่าเงินของประเทศจีนเงินเหรินเหมินบี้(Renminbi – RMB) ในการซื้อขาย แต่หุ้น B-shares จะใช้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงในการซื้อขาย