เจาะลึกประวัติ Charlie Munger นักลงทุนคู่หู Warren Buffett

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Charlie Munger หรืออีกชื่อ Charles Thomas Munger เป็นชาวอเมริกา เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1924 เป็นทนายความ นักลงทุน นักธุรกิจ และเป็นนักการกุศล มีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 1.8พันล้าน เขาเป็นรองประธานบริษัท Berkshire Hathaway เป็นบริษัทที่นักลงทุนชื่อดังอย่าง Warren Buffett เป็นเจ้าของ นอกจากนั้นเขายังเป็นประธานบริษัท Wesco Financial Corporation ตั้งแต่ปี 1984 ถึงปี 2011 และ Daily Journal Corporation

Charlie Munger เกิดเมืองเดียวกับ Warren Buffett ที่ Omaha ในตอนเด็กเขายังทำงานที่ร้านขายของให้กับคุณปู่ของ Warren Buffett ชื่อร้าน Buffett & Son

Charlie Munger ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Michigan เป็นที่ๆเขาได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการเรียนมหาลัย ในปี 1943 ก่อนที่จะครบรอบอายุ 19 ปีเขาได้ดรอปเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐและได้ยศถึงร้อยตรี Charlie Munger สามารถทำคะแนนทดสอบของกองทัพได้ดีทำให้เขาถูกสั่งให้เรียนอุตุนิยมวิทยาที่สถาบัน Caltech รัฐ California

Charlie Munger สมัครเข้าเรียมหาวิทยาลัยเดียวกับพ่อเขา โรงเรียนกฎหมาย Harvard ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยปฏิเสธในการเข้าเรียนของเขา แต่อธิการบดีได้ผ่อนปรนให้เขา

ในช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยและกองทัพเขาได้พัฒนาทักษะสำคัญในการเล่นไพ่และจะเป็นทักษะในการลงทุนในอนาคต ในการเรียนรู้ที่จะยอมแพ้เมื่อโอกาสไม่เข้าข้างคุณ แต่ถ้าโอกาสเข้ามาเราต้องตะครุบมันและควรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

จุดเริ่มต้นในฐานะนักลงทุน

หลังจากนั้นเข้าได้ทำงานสำนักงานกฎหมาย Wright & Garrett และได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ California หลังจากนั้นเขาได้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วย

เขาได้ร่วมลงทุนกับ Jack Wheeler ในการก่อตั้งบริษัทการลงทุนแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ผลประกอบการขาดทุน

เขาได้ทำการก่อตั้งห้างหุ้นส่วน Munger และได้ผลตอบแทนระหว่างปี 1962 ถึง 1975 ถึง 19.8% ทบต้นเทียบกับดาวโจนทำได้แค่ 5.0%ต่อปี ถึงแม้การลงทุนของเขาจะสร้างผลตอบแทนได้อย่างประทับใจจนกระทั่งเขาได้ร่วมการทำงานในฐานะนักลงทุนกับ Warren Buffett

Charlie Munger ได้เป็นประธานบริษัท Wesco บริษัทการเงินซึ่งตอนนี้ได้เป็นถูกบริษัท Berkshire Hathaway เข้าซื้อกิจการไปแล้ว เดิมทีWescoจะทำกำไรจากรับฝากเงินและนำเงินไปปล่อยกู้ แต่ตอนนี้ได้ขยายกิจการออกไปอีกมาเป็นบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท control Precision Steel Corp บริษัท CORT Furniture Leasing บริษัท Kansas Bankers Surety

บริษัทการเงินอย่างWesco ยังได้มีการลงทุนในตราสารทุนอย่าง Coca-Cola, Wells Fargo, Procter & Gamble, Kraft Foods, US Bancorp, and Goldman Sachs ซึ่งมูลค่ามากกว่า 1.5พันล้านดอลลาร์ โดยกลยุทธ์การลงทุนเน้นการลงทุนในบริษัทที่เขารู้จักดี

ที่น่าสนใจ Wesco มักมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธหรือพฤหัสบดีเนื่องจากเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลังจาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway

ธุรกิจที่ดีต้องมีจริยธรรม

Charlie Munger เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีจริยธรรมเขาเคยให้สัมภาษณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น Wesco ในปี 2009 ว่า “ธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่มีจริยธรรม ธุรกิจที่ขาดจริยธรรมจะนำไปสู่หายนะในที่สุด”

Lollapalooza effect

Charlie Munger ใช้คำจำกัดความ Lollapalooza effect เป็นการรวมของ อคติ ความลำเอียง และจิตใจเข้าด้วยกันเป็นโมเดล เป็นการอธิบายว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำตามๆกันโดยไร้เหตุผลเพราะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมทางสังคม ถ้าเห็นกระแสสังคมมีแนวโน้มที่จะซื้ออะไร มนุษย์จะทำการซื้อสิ่งนั้นตามๆกัน