เล่นหุ้นต้องเข้าใจกฎเกณฑ์และข้อยกเว้น Ceiling กับ Floor

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Ceiling แปลตรงตัวแปลว่า เพดาน เป็นการกำหนดว่าหุ้นควรที่จะมีการซื้อขายภายในวันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 30% ของราคาปิดวันก่อน

เช่น

ราคาหุ้น A ปิดที่ 10 บาท

วันต่อมาหุ้นจะซื้อขายหุ้นราคาเกิน 13 บาทไม่ได้

Floor แปลตรงตัวแปลว่า พื้น เป็นการกำหนดว่าหุ้นควรที่จะมีการซื้อขายภายในวันลดลงไม่เกิน 30% ของราคาปิดวันก่อน

เช่น

ราคาหุ้น A ปิดที่ 10 บาท

วันต่อมาหุ้นจะซื้อขายหุ้นราคาต่ำกว่า 7 บาทไม่ได้

Ceiling กับ Floor ก็มีข้อยกเว้นที่จะไม่ให้ใช้กฎเกณฑ์ดังนี้

– หุ้น IPO ที่มีการซื้อขายวันแรก

– หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR XS XA ในวันแรก

– หุ้นที่ผ่านมา 15 วันทำการไม่มีมีการซื้อขายเลย

อ่านบทความ:เครื่องหมายหลังชื่อหุ้นที่นักลงทุนต้องรู้

Ceiling กับ Floor ของ Warrant

สำหรับ Warrant จะมีความแตกต่างตรงที่จะใช้ราคาสิทธิการแปลงเป็นหุ้นแม่หรือหุ้นอ้างอิงแทน

เช่น

Warrant หุ้น A ราคาใช้สิทธิที่ 10 บาทต่อหุ้น

ดังนั้นราคาบวกลบ Warrant จะบวกลบไม่เกิน 3 บาทต่อ 1 หน่วย

โดยปกติ Warrant จะราคาถูกกว่าหุ้นหุ้นแม่หรือหุ้นอ้างอิงทำให้ความผันผวนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นจึงมากกว่าหุ้นแม่หรือหุ้นอ้างอิง นักเก็งกำไรจึงชอบมากกว่า

อ่านบทความ:Warrant คืออะไร? และเครื่องหมาย XW คืออะไร?

เกร็ดความรู้

การกำหนด Ceiling กับ Floor ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้มากสุดภายในวันจากหุ้นที่ 60% และมีโอกาสขาดทุนได้มากสุด 60%

เปลี่ยนแปลง Ceiling กับ Floor ชั่วคราว

สำหรับวันที่ 18 มีนาคม 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้ Ceiling กับ Floor ของหุ้นเหลือแค่ 15%