Category: Uncategorized

เจาะลึกหลักการที่ทำให้การปล่อยกู้เงินปลอดภัยขึ้นด้วยหลัก 5 Cs of credit

หลักการปล่อยกู้ 5 Cs เป็นหลักทั่วไปที่ใช้อธิบายปัจจัยหลักห้าประการที่ใช้ในการกำหนดความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ที่มีศักยภาพ สถาบันการเงินใช้อันดับความน่าเชื่อถือในการวัดปริมาณและตัดสินใจว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับเครดิตหรือไม่ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้กู้ที่มีอยู่ รายงานเครดิตระบุบัญชีที่ครอบคลุมของหนี้ทั้งหมดของผู้กู้ ยอดดุลปัจจุบัน วงเงินสินเชื่อ และประวัติการผิดนัดชำระหนี้และการล้มละลาย Character – บุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือ ผู้ให้กู้จะพิจารณาถึงบุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือโดยรวมของผู้ยื่นคำขอจำนอง เพื่อกำหนดลักษณะของผู้กู้ จุดประสงค์คือเพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครมีความรับผิดชอบและมีแนวโน้มที่จะชำระเงินกู้และหนี้อื่นๆ ตรงเวลาหรือไม่ ในการประเมินลักษณะของผู้กู้ ผู้ให้กู้อาจดูประวัติเครดิตของผู้สมัครและการโต้ตอบกับผู้ให้กู้ในอดีต ในทำนองเดียวกัน พวกเขาอาจพิจารณาประสบการณ์การทำงานของผู้กู้ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลประจำตัว และชื่อเสียงโดยรวมของผู้กู้ Capacity – ความสามารถของผู้กู้ ความสามารถของผู้กู้ในการชำระคืนเงินกู้เป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับผู้ให้กู้ จำนวนรายได้ประวัติการทำงานและความมั่นคงของงานในปัจจุบันบ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้คงค้าง ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีกระแสเงินสดไม่คงที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้กู้ที่มี “ความสามารถต่ำ” ความรับผิดชอบอื่น ๆ เช่น เด็กที่ถูกผูกมัดในวิทยาลัยหรือสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยหนัก จะถูกนำมาพิจารณาในการประเมินภาระผูกพันในการชำระเงินในอนาคตด้วย  Capital – เงินทุน ผู้ให้กู้ชอบที่จะเห็นผู้กู้ลงทุนทุนของตนเองในโครงการ เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการลงทุน ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้คือการมีเงินดาวน์เพื่อประกันการจำนอง มูลค่าสุทธิเป็นอีกวิธีที่ดีในการกำหนดทุน มูลค่าสุทธิของคุณถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบมูลค่าสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของกับสิ่งที่คุณเป็นหนี้ มูลค่าสุทธิที่สูงบ่งบอกถึงความมั่นคงและนิสัยการออมหรือการจัดทำงบประมาณที่ดี Conditions – เงื่อนไข การวิเคราะห์ตลาดของแนวโน้มอุตสาหกรรมของคุณในขณะที่คุณกำลังพยายามขอสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กตัวอย่างเช่น หากเราอยู่ในภาวะถดถอยและไม่มีงานทำมากนักสำหรับบริษัทก่อสร้าง ธนาคารบางแห่งจะมีโอกาสน้อยที่จะให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ยืมธนาคารมักมีนโยบายนี้ทุกครั้งที่มีปัญหาในอุตสาหกรรมใดธุรกิจหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นโรงยิมที่พยายามหาเงินกู้ในแคลิฟอร์เนียระหว่างการปิดโรงยิมทั้งหมดตามคำสั่งของรัฐเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปได้ยากที่จะได้รับเงินกู้จากธนาคารแบบดั้งเดิม Collateral – หลักประกัน หลักประกันคือทรัพย์สินที่คุณจำนำเพื่อสนับสนุนเงินกู้ของคุณ ตัวอย่างของสินทรัพย์เหล่านี้ ได้แก่ สินค้าคงคลัง อุปกรณ์ บัญชีลูกหนี้ หรืออสังหาริมทรัพย์ หลักประกันทำหน้าที่เป็นตัวสำรองในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำระคืนเงินกู้เพื่อปรับปรุงหลักประกัน พิจารณารู้ว่าคุณมีหลักประกันใดบ้าง ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่คุณต้องการวางเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าได้สบายใจกับเงินกู้ที่มีภาระผูกพันแบบครอบคลุมหรือหลักประกันส่วนบุคคล

ลักษณะ Flat Yield Curve ของ Bond yield curve

Bond yield curve ในลักษณะของ Flat yield curve คือการที่อัตราดอกเบี้ยในตราสารหนี้ระยะสั้นจะมีผลตอบแทนพอ ๆกับตราสารหนี้ระยะยาว จะไม่ได้สะท้อนโดยตรงว่าเศรษฐกิจหรืออัตราดอกเบี้ยจะไปในทิศทางไหน แต่จะสะท้อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ Bond yield curve ก่อนที่จะเกิด Flat yield curve มีลักษณะแบบไหน ก่อนที่จะเปลี่ยนรูปร้างเป็นแบบอื่น ๆ อ่านบทความ:เจาะลึกเรื่อง Bond yield curve แบบเข้าใจง่ายที่สุด

ลักษณะ Inverted curve ใน Bond yield curve

ฺBond yield curve แสดงถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะกระทบกับผลตอบแทนจากจากลงทุน นอกจากนั้นคนที่เชี่ยวชาญการดู Bond yield curve ยังสามารถตีความเพื่อที่จะสามารถวัดทิศทางว่าเศรษฐจะไปในทิศทางไหนผ่าน Bond yield curve ได้ Bond yield curve ในลักษณะInverted curve จะมักลักษณะตรงข้ามจากแบบปกติ คือจะมีการให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยาวน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น แสดงถึงแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มต่ำลง ทำให้นักลงทุนพยายามลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อที่จะคงผลตอบแทนไว้ไม่ให้ลดลงในอนาคต ปกติแล้ว Inverted Curve จะเกิดในสภาะวเศรษฐกิจกำลังจะถดถอย อ่านบทความ:เจาะลึกเรื่อง Bond yield curve แบบเข้าใจง่ายที่สุด

Warren Buffett เก็บหุ้นยาท่ามกลาง Covid-19 ระบาด

Warren Buffett ซื้อหุ้นบริษัทยาหลากหลายบริษัท ตามที่ได้ยื่นข้อมูลกับทางการ เขาได้ซื้อหุ้น Pfizer (PFE) จำนวน 3.7 ล้านหุ้นหลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นอย่างแรง เพราะได้มีการรายงานว่าสามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% นอกจากนั้น Warren Buffett ยังซื้อหุ้นนยาบริษัทอื่นๆ อย่าง Merck (MRK) 22.4 ล้านหุ้น AbbVie (ABBV)  21.3 ล้านหุ้น Warren Buffett ได้ทำการขายหุ้นธนาคาร JP Morgan จำนวน 21.2 ล้านหุ้น ขายหุ้น Apple จำนวน  38 ล้านหุ้น

THANI กำไรไตรมาส 1 ปี 63 โตงาม 37%

งบการเงินรวม กำไรสุทธิไตรมาสที่ 1ของปี 2562 จำนวน 496.30 ล้านบาท เติบโต 37% เมือ่เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้รวม 1,029.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน236.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 138.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัย 29.56 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม จานวน 48,976.18 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 41,284.92 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 7,691.26 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิสาหรับไตรมาสแรกของปี 2562 จำนวน 477.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จานวน 113.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.34 รายได้รวม 1,004.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.33 ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 236.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.68 จากการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อรองรับสินเชื่อที่ขยายตัว ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 29.56 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจานวน 93.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 76.06 สินทรัพย์รวม 48,865.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6,947.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.57 จากการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มรถบรรทุก ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน-สุทธิ จานวน 47,861.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จานวน 6,805.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.58 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.95 ของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 41,193.00 ล้านบาท และ 7,672.49 ล้านบาท

error: Content is protected !!