Category: อ่านงบการเงิน

วงจรเงินสด-cash-conversion-cycle

วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) คืออะไร? ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญ?

วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) คือการประเมินโดยการใช้เวลา (หลักวัน) ในการวัดการลงทุนของบริษัทในการเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดจากการขายของ สำหรับวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)จะสามารถระบุได้ว่าเราต้องใช้เวลากี่วันในการขายสินค้าคงเหลือ ใช้ระยะเวลากี่วันในการเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ซื้อของเรา และระยะเวลากี่วันในการจ่ายค่าใช้จ่ายหนี้ต่างๆ สำหรับวงจรเงินสด (Cash

อ่านต่อ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน DE

มาทำความรู้จักอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) กันเถอะ

D/E ย่อมาจาก Debt-To-Equity Ratio แปลเป็นไทยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณโดยการนำหนี้สินหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนนี้หาได้จากงบแสดงฐานการเงินหรืองบดุล อัตราส่วนนี้แสดงถึงการระดับการใช้หนี้สินเพื่อสร้างผลตอบแทน อัตราส่วน D/E มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารการเงินในบริษัท แสดงถึงว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมากกว่ากันระหว่าง หนี้สินหรือทุนของบริษัท เมื่อเรามาดูที่งบแสดงฐานะการเงินจะประกอบไปด้วย สินทรัพย์

อ่านต่อ
Backlog

อยากเป็นนักลงทุนขั้นเทพต้องรู้จัก Backlog

Backlog เป็นคำศัพท์ทางการเงิน ที่หมายถึงยอดขายของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทไม่สามารถที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการได้ตอนนี้แต่จะสามารถนำส่งสินค้าหรือบริการได้ในอนาคต การที่จะเกิด Backlogได้นั้นทางบริษัทจะต้องได้รับสัญญาว่าจ้างทำสินค้าหรือบริการจากลูกค้าและกำหนดให้มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการในอนาคต อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล สำหรับสาเหตุที่บริษัทมี ฺBacklog แทนที่จะเป็นยอดขายทันทีเกิดได้ 2 สาเหตๆหลักๆคือ เกิดจากบริษัทที่ผลิตหรือให้บริการไม่มีความสามารถในการจัดส่งสินค้าหรือบริการได้ในทันที ทำให้ต้องจัดส่งสินค้าหรือบริการในภายหลัง เช่น

อ่านต่อ

เจาะลึก PEG RATIO เครื่องมือวัดมูลค่าหุ้นเติบโต

อัตราส่วน PEG เป็นการวัดมูลค่าหุ้น โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนสามตัวคือ ราคาหุ้น กำไรต่อหุ้น และอัตราการเติบโตของกำไรหุ้น PEG RATIO เป็นการพัฒนาต่อยอดการวัดมูลค่าหุ้นจาก P/E เริ่มแรกถูกพูดถึงโดย Mario Farina คนเขียนหนังสือ

อ่านต่อ
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น Book Value per stock)คืออะไร

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per stock) คืออะไร

มูลค่าหุ้นทางบัญชีคำนวณโดยการนำเอาทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินอันที่จริงแล้วมูลค่าหุ้นทางบัญชีก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง อ่านบทความส่วนผู้ถือหุ้น อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล จะเห็นได้ว่าการที่บริษัทใหญ่โตไม่ได้แสดงว่าบริษัทมีมูลค่าหุ้นทางบัญชีมาก เช่น บริษัทมีทรัพย์สิน 10,000 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 9,000 ล้านบาท เท่ากับว่ามีมูลค่าทางบัญชี 1,000 ล้านบาท กับอีกบริษัทมีทรัพย์สิน

อ่านต่อ
roa

ROA Ratio คืออะไร ROA สูงดีจริงเหรอ?

ROA Ratio คือ อัตราส่วนที่บอกได้ว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินว่าสามารถสร้างผลกำไรได้เท่าไหร่ เช่น เรามีรกระบะ 1 คัน ผู้บริหารต้องสร้างผลกำไรจากรถกระบะคันนี้ ถ้านำรถไปปล่อยเช่ารายวันจะได้ 1,000-2,000 บาทต่อวัน แต่ถ้านำไปดัดแปลงและนำไปขายของอาจจะได้ 9,000- 10,000

อ่านต่อ
ROE

อัตราส่วน ROE สิ่งที่ Warren Buffett ให้ความสนใจ

สิ่งที่ ROE บอกเราก็คือ บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าไหร่ นี่คือผลตอบแทนโดยตรงสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะได้รับ ยิ่ง ROE สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่าผู้บริหารมีความสามารถ และธุรกิจมีความได้เปรียบที่ยั่งยืน ทำให้สามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นได้เยอะมาก ส่วนใหญ่บริษัทที่ Warren Buffett นักลงทุนตลาดหุ้นทีรวยที่สุดในโลก จะถือหุ้นมักจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงๆทั้งสิ้น

อ่านต่อ
งบกระแสเงินสด

ความสำคัญของงบกระแสเงินสดในการหาบริษัทที่น่าลงทุน

ปกตินักลงทุนส่วนใหญ่สนใจแต่งบกำไรขาดทุนว่าบริษัทกำไรเท่าไหร่ยังไงโดยไม่สนว่า จริงๆแล้วบริษัทได้กำไรเป็นเงินสดรึเปล่า เพราะอย่าลืมว่ากำไรของบริษัทไม่จำเป็นต้องได้มาเป็นเงินสดเท่านั้น ขายเป็นเงินเชื่อก็สามารถเรียกได้ว่าทำกำไรแล้ว นอกจากนี้งบกระแสเงินสดยังบอกเราเกี่ยวกับว่าเราหาเงินเข้าบริษัทอย่างไรบ้าง และเราสามารถใช้เงินสดไปในการขายกิจการอย่างไร งบกระแสเงินสดแบ่งออกได้ 3 อย่างก็คือ 1.งบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Activities) งบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นการแสดงว่าบริษัททำธุรกิจได้เงินมาเท่าไหร่ยังไงบ้าง ถ้าบริษัทสามารถดำเนินการได้ดี และสามารถเก็บเงินสดได้มากย่อมส่งผลดีต่อบริษัท

อ่านต่อ
เจาะลึกส่วนของผู้ถือหุ้น

เจาะลึกส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนผู้ถือหุ้น = สินทรัพย์ – หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ส่วนของเจ้าของเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าอันที่จริงแล้ว ในฐานะผู้ถือหุ้นแล้วเรามีส่วนทรัพย์สินเท่าไหร่กันแน่ เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเรากู้เงินมาซื้อทรัพย์สินในบริษัทเยอะหากไม่ชำระหนี้สิน สินทรัพย์ก็จะถูกยึดไป แต่ถ้าเรามีส่วนของผู้ถือหุ้นเยอะหรือไม่มีหนี้สินเลย นั่นก็แสดงว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแบบไม่ต้องกลัวว่าใครจะมายึดทรัพย์สินเรา อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล  ผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย

อ่านต่อ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดจะชำระภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดจะชำระภายใน 1 ปี คืออะไร

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดจะชำระภายใน 1 ปี หนี้สินที่ปกติเป็นหนี้สินระยะยาวเพราะมีภาระต้องชำระมากกว่า 1 ปี แต่พอเวลาผ่านไประยะเวลาเหลือน้อยกว่า 1 ปี เพื่อที่บริษัทจะต้องเตรียมเงินมาจ่ายง่ายเลยเปลี่ยนเป็นหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนแทน อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

อ่านต่อ
error: Content is protected !!