Category: กองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นคืออะไร? แล้วเลือกลงทุนอย่างไรดี?

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นการระดมเงินทุนของนักลงทุนเพื่อนำเงินไปมอบให้กับผู้จัดการกองทุนนำเงินไปซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นที่ผู้จัดการกองทุนได้ทำการคัดเลือกไว้แล้ว ทำไมต้องตราสารหนี้ระยะสั้น? สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะยาว เพราะว่าในอนาคตระยะไกลเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร อย่างในกรณี การบินไทยเป็นตัวอย่างชัดเจนมาก ถ้าเรามองกลับไปตอนการบินไทยในยุคแรกๆไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีโอกาสก่อหนี้มหาศาลถึงเพียงนี้ เป็นสายการบินของประเทศ มีรัฐบาลคอยช่วยเหลือ แต่ในปัจจุบันมีโอกาสผิดชำระหนี้สูงมาก และอีกเรื่องก็คือเรื่องของสภาวะดอกเบี้ยในอนาคต ถ้าหากดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้นมูลค่าตราสารหนี้ระยะยาวจะมีมูลค่าลดลงโดยตัวมันเองอยู่แล้วเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ใช่สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นถึงแม้จะมีมูลค่าลดลงบ้างแต่สามารถรอครบอายุไถ่ถอนโดยไม่ต้องสนใจมูลค่ามากนักกก็ได้

อ่านต่อ
กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้คืออะไร? และมีหลักการเลือกลงทุนอย่างไร?

กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นการรวบรวมเงินให้ผู้จัดการกองทุนรวมนำเงินไปคัดสรรซื้อตราสารหนี้ โดยคัดสรรจากบริษัทที่มีคุณภาพดีมีความน่าเชื่อถือ กองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้น สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้โดยปกติแล้วจะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้นเพราะว่าเมื่อบริษัทเกิดล้มละลาย คนที่ถือตราสารหนี้ในฐานะเจ้าหนี้จะได้รับเงินต้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเอง ทำให้มีความปลอดภัยกว่า โดยแลกมากับลตอบแทนที่น้อยกว่ากองทุนหุ้นจากอดีตที่ผ่านมา กองทุนตราสารหนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ถึงแม้กองทุนรวมตราสารหนี้จะปลอดภัยกว่ากองทุนรวมหุ้น แต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ วันนี้เราเลยจะมาพุดถึงความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารหนี้กันก่อนที่เราจะลงทุนกันครับ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทที่ไปลงทุนล้มละลาย ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ ทำให้เราในฐานะเจ้าหนี้ผ่านทางการถือกองทุนรวมตราสารหนี้ จะสูญเสียเงินต้นตรงที่ไปลงทุนบริษัทนั้น

อ่านต่อ
กองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมหุ้นคืออะไร แล้วเลือกยังไงดี?

กองทุนรวมหุ้นเป็นการที่รวมเงินกันของนักลงทุนให้กับผู้จัดการกองทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น โดยต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65 เปอร์เซ็นของเงินทุนทั้งหมด แบ่งกองทุนรวมหุ้นตามสินทรัพย์ลงทุนเราสามารถแบ่งตามแหล่งที่ไปลงทุน กองทุนรวมหุ้นลงทุนในประเทศเป็นนโยบายบายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั่นก็คือบริษัทไทยเป็นหลักนั่นเอง สำหรับการลงทุนในประเทศจะง่ายต่อการติดตาข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ กองทุนรวมหุ้นลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมหุ้นที่จะนำเงินไปซื้อหุ้นชั้นนำของประเทศนั้น ๆ เช่นกองทุนรวมหุ้นจีน กองทุนรวมหุ้นสหรัฐ กองทุนรวมหุ้นยุโรป การขึ้นลงของกองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในตลาดต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจประเทศนั้นๆเป็นหลัก กองทุนรวมหุ้นรายอุตสาหกรรมจะมีนโยบายการลงทุนเฉพาะในหุ้นของอุตสาหกรรนั้น

อ่านต่อ
กองทุนรวมทองคำ

กองทุนรวมทองคำดีอย่างไร ทำไมเราถึงเลือกลงทุนแทนทองคำแท่ง?

ทองคำเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างยาวนาวหลายพันปีที่ผ่านมา เดิมทีทองคำใช้สำหรับในการแสดงฐานะ ใช้สำหรับการเป็นเครื่องประดับของตกแต่งมากมาย แต่ทองคำได้พัฒนาหน้าที่ได้ไกลกว่านั้น ทองคำสามารถใช้ในการสะสมความมั่งคั่งได้ เราจะพบว่าทองคำมีแนวโน้มราคาขึ้นมาโดยตลอด ทำให้หลายๆประเทศได้เลือกทองคำเป็นทรัพย์สินสำรองที่ใช้ในทุนสำรองของประเทศ และสุดท้ายทองคำใช้สำหรับการเก็งกำไรได้อีกด้วย Ray Dalio ผู้จัดการกองทุนระดับโลก ฉายาราชา hedge fund ได้แนะนำว่าควรถือทองคำ

อ่านต่อ
กองทุนปันผล หรือ กองทุนไม่ปันผล

กองทุนปันผล หรือ กองทุนไม่ปันผล แบบไหนดีกว่ากัน ?

กองทุนรวมไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามสามารถ กองทุนสามารถมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลหรือไม่จ่ายปันผลก็ได้ เลยเกิดคำถามว่าเราควรลงทุนในกองทุนปันผล หรือ กองทุนไม่ปันผลดี เรามาวิเคราะห์ทีละข้อ ด้านภาษีสำหรับผลตอบแทนในรูปแบบปันผลจะต้องเสียภาษี 10 เปอร์เซ็น เช่นเราได้รับปันผลจากกองทุนรวม 100 บาท เราต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายเลย

อ่านต่อ
T+1

T+1 คืออะไร?

T+1 ย่อมาจากคำว่า Today + 1 นั่นก็หมายถึงวันพรุ่งนี้นั่นเอง ใช้สำหรับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ขายกองทุนจะได้รับเงิน T+1 ถ้าสมมุติขายกองทุนวันอังคารจะได้รับเงินวันพุธ แต่ว่า T+1 นับเฉพาะวันทำการเท่านั้น เช่น

อ่านต่อ
money market fund กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) คืออะไร? มีหลักการเลือกลงทุนยังไง?

สำหรับคนที่มีเงินสดไว้เฉยๆ ไม่รู้จะนำเงินไปทำอะไรดีวันนี้เราเลยจะมาแนะนำที่พักเงินสด นั่นก็คือ กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) ที่ๆ สำหรับพักเงินที่ดีเลย กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (money market fund) เป็นแหล่งพักเงินชั้นดี กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

อ่านต่อ
Maximum Drawdown

Maximum Drawdown (MDD) สิ่งที่นักลงทุนควรใส่ใจ

Maximum Drawdown (MDD) เป็นการวัดผลการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวม กองทุนหุ้น ลงทุนตลาดค่าเงิน เป็นการมองมุมมองการลงทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงการลงทุน การลงทุนเราไม่สามารถมองเพียงผลตอบแทนได้ เราควรมองจากความเสี่ยงด้วย สำหรับ Maximum Drawdown (MDD) เป็นการคำนวณวัดจากผลตอบแทนสูงสุด (Historical

อ่านต่อ
กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)

กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) คืออะไร? ทำไมถึงเป็นที่นิยม

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) จะเกิดขึ้นในที่แรกในประเทศไทยของเรานี่เอง เริ่มแรกเดิมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจกับกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) เท่าไหร่ แต่เมื่อกระแสความนิยมของ กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)

อ่านต่อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ_กบช

เจาะลึกกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.)

ตั้งแต่ปี 2566 จะพบว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหลักล้านคน เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเป็นสิ่งที่น่าตกใจมาก แต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือประชาชนคนไทยไม่มีการวางแผนการเงินเลย ทำให้รัฐบาลพยายามหาทางที่จะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) จะมีลักษณะเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกจ้างที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสมบัติที่จะสามารถเข้าร่วมกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นลูกจ้างอายุ15

อ่านต่อ
error: Content is protected !!