Category: cryptocurrency

Proof Of Work

เจาะลึก Proof Of Work มีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง?

Proof of work เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่นักลงทุนใน Cryptocurrency รวมถึง Bitcoin ด้วยต้องมีความรู้เรื่องนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด Bitcoin หากไม่มีกระบวนการ Proof of work

อ่านต่อ
Staking Cryptocurrency

staking คืออะไร ทำให้โลก Cryptocurrency เปลี่ยนแปลงไป

Staking ถูกพัฒนาจากแนวคิดการขุดเหมืองของ Cryptocurrency และการขุดเหมือง Cryptocurrency มากที่สุดคือ Bitcoin Staking จะทำให้โลกแห่งการลงทุนของเราเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง โลกของผลตอบแทนไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปกายภาพเสมอไป แต่สามารถสร้างผลตอบแทนบนโลกดิจิทัลได้ สำหรับการขุดเหมือง Bitcoin เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารหัสเพื่อไขโจทย์ปัญหา และได้ผลตอบแทนมาในรูปของ

อ่านต่อ
Yield Farming

รวยด้วย Yield Farming วิธีหาเงินจากโลก Crytocurrency

แนวคิด Yield farming เกิดจากแนวคิด DeFi เป็นแนวคิดที่เกิดจากแต่เดิมมีการใช้รูปแบบตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ มักจะมีค่าธรรมเนียมตามความน่าเชื่อถือของคนกลางในการทำธุรกรรม สำหรับแนวคิด DeFi (Decentralized Finance) เป็นแนวคิดที่ขจัดตัวกลางออกไป และใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน

อ่านต่อ
defi-decentralized-finance

DeFi (Decentralized Finance) คืออะไรกันนะ ทำไมทุกคนถึงสนใจ

DeFi (Decentralized Finance) เป็นที่พูดถึงหลังจากกระแสของ Cryptocurrency มาแรง ที่เรารู้กันอยู่ก็คือ Cryptocurrency มีเป้าหมายเข้ามาแทนค่าเงินในปัจจุบัน เช่น ดอลลาร์ เงินบาท ซึ่งเราเรียกว่า Fiat money

อ่านต่อ
Smart Contract

smart contract คืออะไร?

หลายคนสงสัยว่า Smart contract คืออะไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ สำหรับ Smart contract แปลตรงตัวก็คือการทำข้อตกลงที่ชาญฉลาด จริงๆแล้ว Smart Contract ถูกพูดถึงนานมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัย Bit Gold

อ่านต่อ
Hardware Wallet

Hardware Wallet คืออะไร สำคัญอย่างไรกับชาว Cryptocurrency

ท่ามกลางกระแสตอบรับของ Cryptocurrency ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชาว Cryptocurrency ก็คือ Wallet สำหรับ Wallet เปรียบเสมือน กระเป๋าเงิน หรือบัญชีธนาคารเอาไว้เก็บ Cryptocurrency ของเราไว้

อ่านต่อ
เบิร์นเหรียญ Burn เหรียญ เผาเหรียญ

เบิร์นเหรียญ (Burn เหรียญ, เผาเหรียญ) คืออะไร? ทำไมต้องทำ?

เบิร์นเหรียญ (Burn เหรียญ, เผาเหรียญ) เป็นการทำลายเหรียญ Cryptocurrency เป็นที่พูดถึงอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเหรียญ BNB ของ Binance ที่มีการเบิร์นเหรียญ (Burn เหรียญ, เผาเหรียญ)อยู่บ่อยครั้ง สำหรับเบิร์นเหรียญ

อ่านต่อ
Ethereum

Ethereum คืออะไร?

Ethereum เป็นหลักการ decentralized คือการไร้ตัวกลาง โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain และ smart contract เป็น Cryptocurrency กระแสหลัก มีมูลค่าทางการตลาดเป็นอันดับ 2 รองเพียงตำนานอย่าง

อ่านต่อ
Altcoin

Altcoin คืออะไร? จะเลือกลงทุน Altcoin อย่างไรดี?

Altcoin ย่อมาจาก Alternative coin เป็นสกุลเงิน Cryptocurrency ที่ไม่ใช่ Bitcoin นั่นเอง แน่นอนในตอนนี้ Bitcoin คือ Cryptocurrency กระแสหลักไปแล้ว แต่จริงๆแล้วตอนนี้มีสกุล

อ่านต่อ
error: Content is protected !!