Category: Bond

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นคืออะไร? แล้วเลือกลงทุนอย่างไรดี?

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นการระดมเงินทุนของนักลงทุนเพื่อนำเงินไปมอบให้กับผู้จัดการกองทุนนำเงินไปซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นที่ผู้จัดการกองทุนได้ทำการคัดเลือกไว้แล้ว ทำไมต้องตราสารหนี้ระยะสั้น? สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะยาว เพราะว่าในอนาคตระยะไกลเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร อย่างในกรณี การบินไทยเป็นตัวอย่างชัดเจนมาก ถ้าเรามองกลับไปตอนการบินไทยในยุคแรกๆไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีโอกาสก่อหนี้มหาศาลถึงเพียงนี้ เป็นสายการบินของประเทศ มีรัฐบาลคอยช่วยเหลือ แต่ในปัจจุบันมีโอกาสผิดชำระหนี้สูงมาก และอีกเรื่องก็คือเรื่องของสภาวะดอกเบี้ยในอนาคต ถ้าหากดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้นมูลค่าตราสารหนี้ระยะยาวจะมีมูลค่าลดลงโดยตัวมันเองอยู่แล้วเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ใช่สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นถึงแม้จะมีมูลค่าลดลงบ้างแต่สามารถรอครบอายุไถ่ถอนโดยไม่ต้องสนใจมูลค่ามากนักกก็ได้

อ่านต่อ
กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้คืออะไร? และมีหลักการเลือกลงทุนอย่างไร?

กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นการรวบรวมเงินให้ผู้จัดการกองทุนรวมนำเงินไปคัดสรรซื้อตราสารหนี้ โดยคัดสรรจากบริษัทที่มีคุณภาพดีมีความน่าเชื่อถือ กองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้น สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้โดยปกติแล้วจะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้นเพราะว่าเมื่อบริษัทเกิดล้มละลาย คนที่ถือตราสารหนี้ในฐานะเจ้าหนี้จะได้รับเงินต้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเอง ทำให้มีความปลอดภัยกว่า โดยแลกมากับลตอบแทนที่น้อยกว่ากองทุนหุ้นจากอดีตที่ผ่านมา กองทุนตราสารหนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ถึงแม้กองทุนรวมตราสารหนี้จะปลอดภัยกว่ากองทุนรวมหุ้น แต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ วันนี้เราเลยจะมาพุดถึงความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารหนี้กันก่อนที่เราจะลงทุนกันครับ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทที่ไปลงทุนล้มละลาย ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ ทำให้เราในฐานะเจ้าหนี้ผ่านทางการถือกองทุนรวมตราสารหนี้ จะสูญเสียเงินต้นตรงที่ไปลงทุนบริษัทนั้น

อ่านต่อ

Steep curve ใน bond yield curve คืออะไร?

Bond yield curve คือการเปรียบเทียบตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยาว และแสดงออกมาในรูปของกราฟ Bond yield curve ลักษณะของ Steep curve มักจะปรากฎในช่วงของจุดเริ่มต้นของการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากๆ ทำให้นักลงทุนมีความกลัวว่าจะเกิดสภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตรที่จะสูงขึ้นทำให้นักลงทุนไม่กล้าถือตราสารหนี้ระยะยาวมาก อ่านบทความ:เจาะลึกเรื่อง

อ่านต่อ

Normal Yield Curve คืออะไร?

Normal yield curve มาจากการที่เปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะยาว ทำให้เิดรูปแบบของกราฟขึ้นมา โดยปกติอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นจะต่ำกว่าตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งสัดท้อนว่าตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงน้อบกว่าตราสารหนี้ระยะยาว เพราะเมื่อเราพิจารณาแล้วยิ่งตราสารหนี้ระยะยาวเท่าไหร่ความไม่แน่นอนในอนาคตยิ่งมีสูงว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้รึเปล่า ในทางกลับกันถ้าตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีโอกาสครบกำหนดไม่นานเราก็สามารถรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเร็ว ไม่ต้องมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับโอกาสผิดชำระหนี้ จะสะท้อนมาในรูปของ Normal yield curve นั่นเอง

อ่านต่อ
bond yield curve

เจาะลึกเรื่อง Bond yield curve แบบเข้าใจง่ายที่สุด

โดยปกติแล้วเมื่อมีการพูดถึงอัตราดอกเบี้ยแล้วเราคิดว่าอัตราดอกเบี้ยมีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยแล้วมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยปกติจะขึ้นอยู่กับอายุของการการครบกำหนดของสัญญญาเป็นหลัก และเพื่อเป็นการง่ายที่จะทำการเข้าใจลักษณะของความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และอายุการครบกำหนดของตราสารหนี้ทำให้ต้องมีการทำแผนภูมิกราฟฟิคขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ฺBond yield curve แสดงถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะกระทบกับผลตอบแทนจากจากลงทุน นอกจากนั้นคนที่เชี่ยวชาญการดู Bond yield curve ยังสามารถตีความเพื่อที่จะสามารถวัดทิศทางว่าเศรษฐจะไปในทิศทางไหนผ่าน Bond

อ่านต่อ
เราชนะ

คลังออกพันธบัตรพิเศษรุ่นเราชนะ ดอกเบี้ยสูงถึง 2.5 เปอร์เซ็นต่อปี

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรพิเศษรุ่นเราชนะในวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยได้สูงสุด 2.5 เปอร์เซ็น โดยมีการแถลงจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แพตริเชีย มงคลวนิช เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราชนะ (Win Win)

อ่านต่อ
ตราสารหนี้-พันธบัตร ภาษี

เจาะลึกลงทุนตราสารหนี้-พันธบัตรต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

การลงทุนในตราสารหนี้ – พันธบัตรรัฐบาล นักลงทุนจะได้กำไรจากสามส่วนคือส่วนต่างราคา ดอกเบี้ย เงินได้ส่วนลด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการคิดภาษี เพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนั้นการคิดภาษียังต้องคำนึงถึงประเภทนักลงทุนด้วยซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ในประเทศและต่างประเทศ เงินได้ดอกเบี้ยบุคคลธรรมดาในประเทศ หักภาษี ณ ที่จ่าย

อ่านต่อ
หุ้นกู้แปลงสภาพ Convertible Bond

มาทำความรู้จักหุ้นกู้แปลงสภาพ -Convertible Bond กัน

หุ้นกู้ (Bond) หรืออีกชื่อคือตราสารหนี้ เป็นการที่บริษัททำการกู้ยืมเงินประชาชนทั่วไปโดยออกเป็นตราสารให้กับนักลงทุนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะคืนเงินต้นให้กับนักลงทุนพร้อมดอกเบี้ย ดังนั้นคนที่ถือหุ้นกู้ก็มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นสามัญ (stock) จะมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิออกเสียงประชุม ได้ส่วนแบ่งกำไรในรูปของปันผล หุ้นกู้แปลงสภาพ -Convertible Bond เป็นการที่บริษัทได้ออกตราสารที่สัญญาว่าจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย นอกจากนั้นยังสัญญาว่าสามารถเปลี่ยนสถานะจากหเจ้าหนี้เป็นเจ้าของบริษัท

อ่านต่อ
ลงทุนตราสารหนี้ต้องรู้จักเครื่องหมาย XP และ XI

ลงทุนตราสารหนี้ต้องรู้จักเครื่องหมาย XP และ XI

เครื่องหมาย XP (Ex-Principal) เครื่องหมาย XP ย่อมาจาก Ex-Principalแปลตรงตัวว่าไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินต้นคืน ไม่ได้แปลว่าบริษัทเบี้ยวหนี้นะ แต่ในตราสารหนี้บางตัวมีการคืนเงินต้นบางส่วนด้วยถ้าหากเราซื้อหตราสารหนี้นับตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XP นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินต้นในรอบนั้นๆ เครื่องหมาย XI (Ex-Interest) ถ้าเข้าใจเครื่องหมาย

อ่านต่อ
Composite Bond Index

อยากลงทุนตราสารหนี้ต้องรู้จักComposite Bond Index

Composite Bond Index เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ทั้งภาคเอกชน และรัฐบาลที่เรียกว่าพันธบัตรนั่นเองเพื่อสะท้อนว่าที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้เป็นอย่างไรบ้าง Composite Bond Index จะมีการแสดงผลออกเป็น 3 แบบ คือ 1. Gross Price

อ่านต่อ
error: Content is protected !!