Category: Thai

เราชนะ

คลังออกพันธบัตรพิเศษรุ่นเราชนะ ดอกเบี้ยสูงถึง 2.5 เปอร์เซ็นต่อปี

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรพิเศษรุ่นเราชนะในวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยได้สูงสุด 2.5 เปอร์เซ็น โดยมีการแถลงจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แพตริเชีย มงคลวนิช เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราชนะ (Win Win)

อ่านต่อ
half half 2

มาแล้วโครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

โครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อ่านต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ยอมให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายปันผลแล้ว!!!!

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากแผนบริหารจัดการเงินกองทุนและผลประเมิน stress test ของสถาบันการเงิน ในช่วงปี

อ่านต่อ
เกณฑ์ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

ธปท.กำหนดเกณฑ์ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้จ่ายหนี้ช้า จ่ายหนี้ไม่ครบไม่ต้องโดนดอกเบี้ยขูดรีดอีกต่อไป

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ เนื่องจากเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็น ในระบบมีหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น ประชาชนต้องเจอหนี้ท่วมหัวโดนดอกเบี้ยทบต้นทบดอก โดนเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ ที่ผ่านมาลูกหนี้โดนเจ้าหนี้เอาเปรียบอย่างมาก เมื่อลูกหนี้ชำระช้าหรือจ่ายไม่ครบ ทำให้โดนเจ้าหนี้ปรับมหาศาล แต่ผมไม่ได้พูดว่าเราไม่ควรจะปรับลูกหนี้ที่จ่ายช้า จ่ายไม่ครบ แต่เราควรจะปรับด้วยความเป็นธรรมเพื่อลดการผิดชำระหนี้มากกว่า ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้คือ ดอกเบี้ยที่ลุกหนี้จะถูกเก็บจากเจ้าหนี้เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็ฯการจ่ายช้าหรือจ่ายไม่ครบ ดอกเบี้ยชนิดนี้จะถูกเขียนไว้ในสัญญาอยู่แล้ว

อ่านต่อ
มุมมองเศรษฐกิจไทยก่อนจบปี 2563

มุมมองเศรษฐกิจไทยก่อนจบปี 2563

ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาอย่างรุุนแรงเนื่องด้วยเราพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันนี้ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว แต่ก็หดตัวน้อยลง ในภาคเอกชนเองมีการพยายามลดต้นทุนโดยการไม่จ้างงานเพิ่ม และในบางแห่งอาจมีการลดการจ้างงานอีกด้วย เรามาเจาะลึกดีกว่าว่าแต่ละภาคส่วนเป็นอย่างไรบ้าง รายได้ภาคบริการ รายได้ภาคบริการถึงแม้จะมีมาตรการคลายล็อคเพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไป นอกจากนั้นภาครัฐยังพยายามที่จะหามาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การใช้บริการในประเทศ แต่มาตรการดังกล่าวสามารถทำให้มีการฟื้นตัวได้เฉพาะบางจังหวัด มีการกระจุกตัว รายได้ภาคการค้า รายได้ภาคการค้ายังไม่ฟื้นตัว มาตรการเยียวยาของรัฐบาลโครงการ

อ่านต่อ
อนาคตเยาวชนไทยกำลังเผชิญจุดเสี่ยง ไม่เรียนต่อถึง 38%

อนาคตเยาวชนไทยกำลังเผชิญจุดเสี่ยง ไม่เรียนต่อถึง 38% !!!!

ข้อมูลจากสภาพัฒน์พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไม่จบการศึกษาถึง 20% นักเรียบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ไม่จบการศึกษาถึง 31% นักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่จบการศึกษาถึง 38% สาเหตุส่วนใหญ่ที่นักเรียนนักศึกษาต้องหยุดเรียนกลางคัน เพราะว่าความยากจน นอกจากนั้นยังมีปัญหาอื่นๆอย่างเช่น คุณแม่วัยใส ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาสุขภาพ

อ่านต่อ
สุวรรณภูมิ

คมนาคมกำลังพิจารณาเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ได้มีการพูดถึงประเด็นร้อนแรงอย่างมากใน Social Network ต่างที่ได้พูดถึงเรื่องของการพิจารณาการปลดล็อคการบินระหว่างประเทศ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการเปิดเส้นทางการบินทั้งในและต่างประเทศหากสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น แต่จะไม่ทำการเปิดเส้นทางการบินทุกประเทศจะพิจารณาเป็นรายๆไป จะทำ Mou จะพิจารณาประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดี มีตัวเลขสถิติการแพร่ระบาดอยู่ในระดับมาตรฐานอนามัยโลก (WHO)

อ่านต่อ

พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่มา:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF

อ่านต่อ

พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่มา:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0006.PDF

อ่านต่อ
error: Content is protected !!