มาทำความรู้จักแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) กันและต่างกับเช็คทั่วไปอย่างไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เวลาเราซื้อของที่ราคาแพงมาก ๆ หลักล้าน เช่น บ้าน รถยนต์ การที่เราพกเงินสดๆมาจ่ายค่าของนั้น ๆเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงมากทั้งในส่วนของเงินเองและร่างกายของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวเราเลยจำเป็นต้องออกสิ่งทดแทนที่จะมาใช้แทนการขนเงินสด นั่นคือ เช็ค (Cheque) นั่นเอง ซึ่งเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นที่ใช้แทนเงินสดได้

แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) คืออะไร?

แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) จะออกโดยธนาคาร ซึ่งธนาคารรับรองว่าคนรับเงินจะได้รับเงิน โดยต้องระบุ จำนวนเงินและผู้รับด้วย สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อขายปกติคือ ปกติการซื้อขายปกติจะมีการซื้อขายระหว่างคนซื้อกับคนขาย คนซื้อนำเงินไปแลกของ แต่เมื่อเราซื้อของด้วยแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) จะเพิ่มตัวกลางขึ้นมาคือธนาคาร คนจะซื้อของแทนที่จะนำเงินไปให้คนขายเลย คนซื้อจะนำเงินที่มีในธนาคารไปแลกเป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ออกมาเพื่อไปชำระให้คนขายแล้วถึงได้ของออกไป

เปรียบเทียบเช็คทั่วไปกับแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)

เช็คทั่วไปสามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นคนสั่งจ่าย สำหรับแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ทางธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย สำหรับผู้จ่ายจะเป็นธนาคารเหมือนกัน

บัญชีเงินฝาก

เช็คทั่วไปต้องมีบัญชีเงินฝากเป็นเงินฝากกระแสรายวัน แต่สำหรับแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ไม่จำเป็นต้องมี

ความน่าเชื่อถือระหว่างเช็คธรรมดาและแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)

เราจะพบว่าแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)มีความน่าเชื่อถือกว่าเช็คธรรมดา ก็คือแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)เปรียบเสมือนบัตรเดบิตที่ต้องมีเงินสดก่อนที่จะสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)ได้ แต่เช็คธรรมดาเปรียบเสมือนบัตรเครดิตที่ไม่ต้องมีเงินสดก่อนที่จะสั่งจ่ายเช็คได้ ดังนั้นก็มีโอกาสที่เช็คธรรมดาจะไม่สามารถชำระเงินได้หรือเช็คเด้งนั่นเอง

ต้องระบุ account payee only หรือ A/C payee only หรือไม่?

สำหรับaccount payee only หรือ A/C payee only ใช้สำหรับไม่อนุญาติให้มีการสลักหลังให้คนอื่นไปขึ้นเงิน ต้องเป็นคนที่ระบุเท่านั้นถึงจะมีสิทธิขึ้นเงิน ดังนั้น account payee only หรือ A/C payee only จะมีหรือไม่มีก็ได้

แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ยกเลิกได้หรือไม่

แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สามารถยกเลิกได้โดยการที่ติดต่อธนาคาร

ถ้าแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)หายทำยังไง?

ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและพร้อมกับแจ้งทางธนาคารให้มีการระงับการชำระเงิน