บัญชีหุ้น Cash balance คืออะไร? มีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Cash balance เป็นบัญชีหุ้นระบบ Pre-Paid หมายความว่าเราต้องการซื้อหุ้นเท่าไหร่ เราต้องเอาเงินไปฝากเข้าบัญชีหุ้นก่อนที่จะซื้อได้ สมมุติว่าเราต้องการซื้อหุ้นมูลค่า 100,000 บาท เราต้องฝากเงินเข้าบัญชีหุ้น 100,000 บาทก่อนที่จะทำการซื้อหุ้น หากเราสั่งซื้อหุ้นในบัญชี Cash balance โดยที่มีเงินน้อยกว่าคำสั่งซื้อหุ้น ระบบจะไม่รับคำสั่งซื้อ

ข้อดีบัญชี Cash balance

สำหรับข้อดีของ บัญชี Cash balance ก็คือการที่เราไม่สามารถซื้อหุ้นเกินเงินที่เรามีได้ ทำให้ไม่สามารถซื้อขายหุ้นเกินตัวได้

จริงๆ แล้วบัญชี Cash balance เหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และมือเก่า เพราะเราไม่สามารถซื้อหุ้นเกินเงินที่เรามีได้ แตกต่างจากบัญชีประเภทอื่นที่มีโอกาสหมดตัวได้หากซื้อหุ้นเกินเงินที่เรามี จนไม่สามารถชำระค่าหุ้นได้