มารู้จักบัญชีหุ้นประเภท Cash Account แบบเข้าใจง่ายกัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บัญชีหุ้นประเภท Cash นั้นเป็นระบบ Post-paid ที่มีความแตกต่างจากระบบ Cash balance ตรงที่เราในฐานะผู้ซื้อหุ้น จะสามารถซื้อหุ้นได้ก่อน แล้วจึงไปชำระเงินอีก 2 วันทำการ

วิธีการชำระเงิน

สำหรับวิธีการชำระเงินนั้นจะชำระโดยการหักบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารที่ผูกไว้กับบัญชีหุ้น

ถ้ามีทั้งยอดขายและยอดซื้อละจะทำอย่างไร?

ถ้ามีทั้งยอดซื้อและยอดขายพร้อมกัน ระบบจะทำการคำนวณหักลบกันเพื่อสรุปยอดว่าจะต้องชำระหรือได้เงินคืน

เช่น

หากเรามียอดซื้อทั้งวัน 200,000 บาทและขายทั้งวัน 100,000 บาท

ดังนั้นระบบจะหักบัญชีออมทรัพย์อีก 2 วัน มูลค่า 100,000 บาท

อีกตัวอย่าง

หากเรามียอดซื้อทั้งวัน 100,000 บาทและขายทั้งวัน 200,000 บาท

ดังนั้นระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อีก 2 วัน มูลค่า 100,000 บาท

การวางหลักประกัน

สำหรับบัญชี cash account ใช่ว่าเราจะสามารถซื้อหุ้นเท่าไหร่ก็ได้ เราต้องมีหลักประกัน 20 เปอร์เซ็น

ยกตัวอย่าง

เราต้องการซื้อหุ้น 1,000,000 บาท เราต้องมีหลักประกันวางไว้ในบัญชีหุ้น 200,000 บาท

สิ่งที่ต้องระวังบัญชี Cash Account

การซื้อหุ้นบัญชี Cash account จะซื้อหุ้นก่อน ชำระเงินทีหลัง หากเราไม่สามารถชำระได้จะถูกบังคับขายหุ้น หากมูลค่าหุ้นต่ำกว่าเงินที่จะต้องชำระเราจะต้องกลายเป็นหนี้ไป