รวยหุ้นด้วยสูตร CANSLIM

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สูตร CANSLIM ถูกสร้างโดย William J. O’Neil เป็นการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค โดยเน้นหุ้นที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็ว โดยการสำรวจปัจจัยที่ทำให้หุ้นราคาเพิ่มขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา

CANSLIM เป็นวิธีการที่ใช้ในการหาหุ้น โดยจะมี 7 เงื่อนไขในการเลือกหุ้น

  1. C – Current quarterly นั่นก็คือการเลือกหุ้นมีการเพิ่มขึ้นของกำไรมากกว่า 20% ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เช่น ไตรมาส 3 ปีก่อนสามารถทำกำไรได้ 100 ล้านบาท ไตรสามปีนี้ต้องได้มากกว่า 120 ล้านบาท
  2. A – Annual earnings กำไรต่อปีของบริษัทเพิ่มขึ้น 5 ปีมากกว่า 20% ติดต่อกัน
  3. N – New มีการเปลี่ยนแแปลงใหม่ๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการมีสินค้าใหม่ออกวางตลาด มีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารใหม่ มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบริษัทใหม่ๆ
  4. S – Supply and Demand มีการเพิ่มขึ้นของ ปริมาณซื้อขาย (Volume) อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกับราคาเพิ่มขึ้น
  5. L – Leader or Laggard เลือกหุ้นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมชั้นนำ
  6. I – Institutional sponsorship เลือกหุ้นที่มีสถาบันการเงิน กองทุนรวม ธนาคาร ถือหุ้น
  7. M – Market direction เลือกลงทุนในจังหวะที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเท่านั้น

จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องนำเงื่อนไขทั้ง 7 ข้อมากำหนดการเข้าซื้อหุ้นของเรา เราสามารถใช้สูตรนี้มาดัดแปลง เลือกบางข้อหรือปรับปรุงเงื่อนไขในการเข้าถือหุ้นได้ ขึ้นอยู่กับแนวการลงทุนของเราเป็นหลักว่าจะเป็นนักลงทุนแนวไหน