เราควรที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ทำงานอยู่หรือไม่ ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง ดังนั้นการที่ได้ทำงานให้กับบริษัทเหล่านี้ถือว่าเป็นคนคุณภาพในองค์กรที่ความมั่นคง

แต่สำหรับหลายคนแล้วการเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการสนองความต้องการที่จะมีความมั่งคั่งได้ หลายๆคนจึงมีอาชีพเสริมเป็นนักลงทุนในหุ้น

การลงทุนในหุ้น ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมาก เพราะเราสามารถที่จะทำการศึกษาข้อมูลในช่วงหลังเลิกงาน หรือวันหยุด โดยที่อาชีพเสริมจากการเป็นนักลงทุนไม่ได้กระทบกับการทำงานประจำของเราเลย

ทีนี้มีคำถามว่าในบางครั้งเรามีความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เราทำงานอยู่ จะทำให้โอกาสในการสร้างกำไรของเราเพิ่มขึ้นหรือไม่ เรามาดูทีละประเด็นกัน

การเข้าถึงข้อมูล

สำหรับข้อมูล การที่เรามีข้อมูลมากกว่านักลงทุนท่านอื่นจะถือว่าได้เปรียบ การเป็นพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือว่าเรามีไพ่เหนือกว่านักลงทุนท่านอื่นในแง่ที่ว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่านักลงทุนทั่วไป อย่างเช่น หากลูกค้าคนสำคัญของบริษัทของเรากำลังพิจารณาเปลี่ยนการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทของคุณเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากคู่แข่งของคุณทดแทน โอกาสที่นักลงทุนท่านอื่นจะทราบถึงความเสี่ยงนี้ก็ช้ากว่าพนักงานไปหลายก้าวแล้ว ดังนั้นในแง่นี้ถือว่าการลงทุนในบริษัทตัวเองจะมีข้อได้เปรียบกว่านักลงทุนท่านอื่น

การลำเอียงในการตัดสินใจ

ในหลายๆครั้งเราจะพบว่านักลงทุนบางท่านที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลมากกว่าคนอื่น แต่ต้องขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นมาก ส่วนหนึ่งเพราะการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นตัวกำหนด มีความโน้มเอียงไปข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป

สำหรับพนักงานบริษัทที่ตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ จะพบว่ามีความโน้มเอียงจากการที่มีความภาคภูมิใจในการทำงานบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ หากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ตัวเองทำงาน ด้านลบลบจะไม่ค่อยเชื่อข้อมูลในด้านนั้น แต่ถ้าได้รับข้อมูลด้านดีของบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่จะมีโอกาสที่เชื่อข้อมูลโดยปราศจากการวิเคราะห์

ความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรม

มีพนักงานบางท่านมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เอาเปรียบนักลงทุนท่านอื่น เช่นพนักงานบางท่านมีโอกาสได้รับข้อมูลงบการเงิน ก่อนที่บริษัทจะส่งรายงานงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ ถ้าเป็นในลักษณะนี้ เมื่อทางตลาดหลักทรัพย์จับได้ก็จะส่งผลลบต่อคุณมาก ทั้งมีโอกาสโดนไล่ออก หรือถูกปรับเงินจากตลาดกลักทรัพย์จำนวนมหาศาล แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไม่ได้เข้าถึงข้อมูลที่ทางตลาดหลักทรัพย์ห้าม ก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่อคุณ

ในมุมมองของผมแล้วการลงทุนในบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้อย่าง เช่น การพยายามไม่โน้มเอียงเชื้อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป การไม่เจ้าถึงข้อมูลต้องห้ามสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และพยายามส่งเสริมจุดเด่นในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้ห้ามจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อความได้เปรียบจากการลงทุน