มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per stock) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

มูลค่าหุ้นทางบัญชีคำนวณโดยการนำเอาทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินอันที่จริงแล้วมูลค่าหุ้นทางบัญชีก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง อ่านบทความส่วนผู้ถือหุ้น

จะเห็นได้ว่าการที่บริษัทใหญ่โตไม่ได้แสดงว่าบริษัทมีมูลค่าหุ้นทางบัญชีมาก เช่น

บริษัทมีทรัพย์สิน 10,000 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 9,000 ล้านบาท

เท่ากับว่ามีมูลค่าทางบัญชี 1,000 ล้านบาท

กับอีกบริษัทมีทรัพย์สิน 10,000 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 1,000 ล้านบาท

เท่ากับว่ามีมูลค่าทางบัญชี 9,000 ล้านบาท

เมื่อได้แล้วเราสามารถนำมาคำนวณเป็นมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per stock)โดยการนำมาหารจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประโยชน์การหามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น

เราสามารถนำมาเปรียบเทียบกับราคาหุ้นเช่น ถ้าหุ้น A และ B มีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 20 สตางค์เหมือนกัน แต่หุ้น A ราคา 1 บาท หุ้น B ราคา 2 บาท เราจะเลือกหุ้นตัวไหน แน่นอนเราเลือกหุ้น A แน่นอนแต่ถ้ามูลค่าบัญชีต่อหุ้นต่างกันละจะเลือกหุ้นไหนเป็นที่มาของ P/BV ratio

P/BV ratio

P/BV ช่วยในการเปรียบเทียบหุ้นถูกแพงเมื่อเทียบกับราคา เช่น

มูลค่าทางบัญชีหุ้น A 0.40 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้น A ปัจจุบัน 1.2 บาท

มูลค่าทางบัญชีหุ้น B หุ้น B 0.60 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้น B ปัจจุบัน 1.5 บาท

หุ้นไหนมีมูลค่าถูกกว่าโดยดูมูลค่าทางบัญชีเทียบกับราคาหุ้น

หุ้น A จะมี P/BV เท่ากับ 1.2/0.4 = 3 เท่า

หุ้น B จะมี P/BV เท่ากับ 1.5/0.6 = 2.5 เท่า

จะเห็นได้ว่า B มีราคาถูกกว่าโดยดูจากมูลค่าทางบัญชี

อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินที่นี่