เจาะลึกเรื่อง Bond yield curve แบบเข้าใจง่ายที่สุด

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติแล้วเมื่อมีการพูดถึงอัตราดอกเบี้ยแล้วเราคิดว่าอัตราดอกเบี้ยมีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้น

สำหรับอัตราดอกเบี้ยแล้วมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยปกติจะขึ้นอยู่กับอายุของการการครบกำหนดของสัญญญาเป็นหลัก และเพื่อเป็นการง่ายที่จะทำการเข้าใจลักษณะของความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และอายุการครบกำหนดของตราสารหนี้ทำให้ต้องมีการทำแผนภูมิกราฟฟิคขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ฺBond yield curve แสดงถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะกระทบกับผลตอบแทนจากจากลงทุน นอกจากนั้นคนที่เชี่ยวชาญการดู Bond yield curve ยังสามารถตีความเพื่อที่จะสามารถวัดทิศทางว่าเศรษฐจะไปในทิศทางไหนผ่าน Bond yield curve ได้

ประเภทของ Bond yield curve

เราแบ่งประเภทของ Bond yield curve เพื่อให้ง่ายต่อการตีความของลักษณะของ Bond yield curve

ประเภทที่ 1 Normal Yield Curve หรือเรียกอีกอย่างว่าแบบทั่วไป

โดยปกติอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นจะต่ำกว่าตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งสัดท้อนว่าตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงน้อบกว่าตราสารหนี้ระยะยาว เพราะเมื่อเราพิจารณาแล้วยิ่งตราสารหนี้ระยะยาวเท่าไหร่ความไม่แน่นอนในอนาคตยิ่งมีสูงว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้รึเปล่า ในทางกลับกันถ้าตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีโอกาสครบกำหนดไม่นานเราก็สามารถรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเร็ว ไม่ต้องมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับโอกาสผิดชำระหนี้

ประเภทที่ 2 Steep curve หรือแบบชัน

Bond yield curve ลักษณะของ Steep curve มักจะปรากฎในช่วงของจุดเริ่มต้นของการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากๆ ทำให้นักลงทุนมีความกลัวว่าจะเกิดสภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตรที่จะสูงขึ้นทำให้นักลงทุนไม่กล้าถือตราสารหนี้ระยะยาวมาก

ประเภทที่ 3 Inverted curve หรือรูปแบบกลับด้าน

Bond yield curve ในลักษณะประเภทที่ 3 Inverted curve จะมักลักษณะตรงข้ามจากแบบปกติ คือจะมีการให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยาวน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น แสดงถึงแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มต่ำลง ทำให้นักลงทุนพยายามลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อที่จะคงผลตอบแทนไว้ไม่ให้ลดลงในอนาคต ปกติแล้ว Inverted Curve จะเกิดในสภาะวเศรษฐกิจกำลังจะถดถอย

ประเภทที่ 4 Flat Yield Curve หรือแบบนอนราบ

Bond yield curve ในลักษณะของ Flat yield curve คือการที่อัตราดอกเบี้ยในตราสารหนี้ระยะสั้นจะมีผลตอบแทนพอ ๆกับตราสารหนี้ระยะยาว จะไม่ได้สะท้อนโดยตรงว่าเศรษฐกิจหรืออัตราดอกเบี้ยจะไปในทิศทางไหน แต่จะสะท้อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ Bond yield curve ก่อนที่จะเกิด Flat yield curve มีลักษณะแบบไหน ก่อนที่จะเปลี่ยนรูปร้างเป็นแบบอื่น ๆ

สำหรับในไทยแล้วเราสามารถติดตามข้อมูลของ Bond yield curve ผ่านทางช่องทางตามลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ

http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx