ลงทุนตราสารหนี้ต้องรู้จักเครื่องหมาย XP และ XI

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เครื่องหมาย XP (Ex-Principal)

เครื่องหมาย XP ย่อมาจาก Ex-Principalแปลตรงตัวว่าไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินต้นคืน ไม่ได้แปลว่าบริษัทเบี้ยวหนี้นะ แต่ในตราสารหนี้บางตัวมีการคืนเงินต้นบางส่วนด้วยถ้าหากเราซื้อหตราสารหนี้นับตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XP นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินต้นในรอบนั้นๆ

เครื่องหมาย XI (Ex-Interest)

ถ้าเข้าใจเครื่องหมาย XP แล้วจะเข้าใจเครื่องหมาย XI ง่ายขึ้น XI ย่อมาจาก Ex-Interrest แปลว่าไม่ไดรับดอกเบี้ยนั่นเองหมายความว่าเราจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตราสารหนี้ในรอบนั้นๆ