กองทุนรวมตราสารหนี้คืออะไร? และมีหลักการเลือกลงทุนอย่างไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นการรวบรวมเงินให้ผู้จัดการกองทุนรวมนำเงินไปคัดสรรซื้อตราสารหนี้ โดยคัดสรรจากบริษัทที่มีคุณภาพดีมีความน่าเชื่อถือ

กองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้น

สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้โดยปกติแล้วจะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้นเพราะว่าเมื่อบริษัทเกิดล้มละลาย คนที่ถือตราสารหนี้ในฐานะเจ้าหนี้จะได้รับเงินต้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเอง ทำให้มีความปลอดภัยกว่า โดยแลกมากับลตอบแทนที่น้อยกว่ากองทุนหุ้นจากอดีตที่ผ่านมา

กองทุนตราสารหนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่

ถึงแม้กองทุนรวมตราสารหนี้จะปลอดภัยกว่ากองทุนรวมหุ้น แต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ วันนี้เราเลยจะมาพุดถึงความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารหนี้กันก่อนที่เราจะลงทุนกันครับ

  • ความเสี่ยงจากการที่บริษัทที่ไปลงทุนล้มละลาย ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ ทำให้เราในฐานะเจ้าหนี้ผ่านทางการถือกองทุนรวมตราสารหนี้ จะสูญเสียเงินต้นตรงที่ไปลงทุนบริษัทนั้น ๆ ไป ทุกอย่างมีความไม่แน่นนอนสูง บริษัทที่มีความมั่นคงในปัจจุบันอาจเป็นบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ ยกตัวอย่างบริษัท Kodak ที่ผลิตฟิล์มกล้องถ่ายรูปที่เคยรุ่งเรืองในอดีต กลับต้องประสบปัญหาการเงินในปัจจุบัน
  • ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น หลายคนไม่เข้าใจทำไมอัตราดอกเบี้ยขาลงถึงกระทบต่อการถือกองทุนรวมตราสารหนี้ ให้เราคิดว่าเรามีสัญญาให้กู้ยืมเงินได้รับอัตราดอกเบี้ย 10 เปอร์เซ็นต่อปีเท่าๆกับคนอื่นในตลาดก็ปล่อยกู้อัตราดกเบี้ย 10 เปอร์เซ้น อยู่ๆวันหนึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับคนที่จะกู้ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 15 เปอร์เซ็น ทำให้เราดูเสียเปรียบในการถือสัญญากู้เงิน 10เปอร์เซ็นไว้ แทนที่จะนำเงินไปปล่อยกู้ได้ผลตอบแทน 15เปอร์เซ็น หลักการนี้ใช้ได้กับตราสารหนี้ที่จะมีมูลค่าลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
  • ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยต่ำระยะยาว ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยต่ำระยะยาวจะกระทบเม็ดเงินใหม่ๆที่เข้ามาในกองทุนต้องลงทุนได้ผลตอบแทนต่ำ เช่นเดียวกับตราสารหนี้ที่ครบกำหนดต้องนำเงินไปซื้อตราสารหนี้ใหม่ๆเข้ามาก็จะกระทบว่าได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง

สรุปหลักการเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

  • เลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เกรดดี ไม่ลงทุนในตราสารหนี้เกรดต่ำ จะลดความเสี่ยงจากการโอกาสผิดการรับชำระหนี้ได้
  • เลือกลงทุนในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังเป็นขาลง เพื่อสามารถได้รับผลตอบแทนจากการที่มูลค่าตราสารหนี้ที่ถืออยุ่จะมีมูลค่าสูงขึ้นได้ และพยายามหลีกเลี่ยงลงทุนหากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ไปในทางที่ต่ำ