Boeing ไม่มีคำสั่งซื้อเครื่องบินเลย ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1962

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Boeing บริษัทสัญชาติอเมริกาที่ทำการในหลายๆประเทศ บริษัท Boeing ธุรกิจหลักคือการขายเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ จรวด ดาวเทียม อุปกรณ์สท่อสาร มิสไสล์ ที่ขายไปทั่วโลก

Boeing ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อเลยในเดือนที่ผ่านมา เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เกิดกับ Boeing เป็นระยะเวลานานนับตั้งแต่ปี 1962 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอุบติเหตุเครื่องบินที่ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมาก

Boeing Max 737 เครื่องบินที่ผลิตโดย Boeing เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งติดในรอบ 5 เดือน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2018 โดยสายการบิน Lion air เสียชีวิตทั้งหมด 189 คน ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2018 โดยสายการบิน Ethiopian เสียชีวิต1 157 คน รวมการเสียชีวิตของทั้งสองเหตุการณ์ถึง 346 คน

Boeing พยายามอย่าหนักเพื่อที่จะต้องผ่านสถานการณ์เลวร้ายครั้งนี้ให้ได้ มีการส่งมอบเครื่องบินจำนวน 13 ลำในเดือนที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมามีการยืนยันคำสั่งซื้อ 45 รายหลังจากทีการยกเลิกในเดือนมกราคมและมีการส่งมอบ 46 ลำ

สายการบินส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737 MAX จนกว่าจะมีการยืนยันโดยหน่วยงานที่ดูแลว่าสามารถบินได้อย่างปลอดภัย

เป็นโอกาสให้กับสายการบินคู่แข่งอย่าง Airbus บริษัทผลิตเครื่องบินสัญชาติยุโรปแย่งชิงส่วนแบ่งคำสั่งเครื่องบินไป ฐานกำลังผลิตเครื่องที่ปารีส

บริษัท Boeing พยายามที่ผ่านพ้นวิกฤตินี้โดยการที่ ทำให้เครื่องบิน MAX 737 ผ่านกระบวนการความปลอดภัยและกลับมาบินได้อีกครั้ง เพราะถ้าบริษัทไม่สามารถส่งมอบเครื่องบินได้นั่นหมายความว่าบริษัทกำลังจะสูญเสียเงินไปจำนวนมาก

หนี้สินบริษัท Boeing เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในปี 2019มีถึง 27.3พันล้านเหรียญ

นี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ในเรื่องจุดแข็งของบริษัทถ้าบริษัทไม่สามารถรักษาจุดแข็งได้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัท Boeing เดิมทีมีจุดแข็งเรื่องความเชื่อมั่นในความปลอดภัย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุสาเหตุมาจากเครื่องบินของ Boeing ผลลัพธ์ก็คือ ลูกค้าของ Boeing ขาดความเชื่อมั่นบริษัทอย่างร้ายแรง