ทำความเข้าใจเรื่อง block chain กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Blockchain หลายๆคนคงคิดว่าเป็นสิ่งที่ซับซ้อมต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยีขั้นสูงถึงจะทำความเข้าใจได้ แต่จริง ๆ แล้ว Blockchain เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย Blockchain คือฐานข้อมูลประเภทหนึ่ง ก่อนที่จะทำความเข้าใจ Blockchain เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลคือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค ผ่านคอมพิวเตอร์ แต่เดิมฐานข้อมูลจะมีลักษณะเป็นตารางเพื่อให้ง่ายต่อการจัดประเภท ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่สำคัญ แล้วอะไรคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างการทำตารางข้อมูลธรรมดาและการระบบฐานข้อมูลฃ

การทำตารางข้อมูลธรรมดา เป็นการจัดการข้อมูลสำหรับคนๆเดียวหรือกลุ่มเล็กๆ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมาก แตกต่างจากฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากได้ สามารถเข้าถึงข้อมูล กรองข้อมูล แยกประเภทข้อมูลได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดจำนวนผู้ใช้ข้อมูล

ข้อมูลจำนวนมากในระบบฐานข้อมูล จะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ยิ่งมีผู้ใช้ข้อมูลและข้อมูลจำนวนมากเท่าไหร่ยิ่งจำเป็นที่จะต้องให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีความจุของข้อมูลมาก

ความแตกต่างระหว่างระหว่างระบบฐานข้อมูลธรรมดาและ Blockchain

ความแตกต่างระหว่างระบบฐานข้อมูลธรรมดาและBlockchain คือการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บเก็บข้อมูลของ Blockchain จะเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มเรียกว่า Blocks เมื่อเราเพิ่มข้อมูลในกลุ่มใหม่ๆเข้าไปจะกลายเป็น Blockchain คือการเชื่อต่อระหว่างข้อมูลใหม่และข้อมูลเก่า

ระบบฐานข้อมูลเป็นการนำข้อมูลไปใส่ในตาราง ขณะที่ Blockchain เป็นโครงสร้างการทำข้อมูลให้เป็นชุดๆเพื่อเชื่อมต่อกัน

Blockchain ถูกคิดค้นโดยคนหรือกลุ่มคนที่ชื่อว่า Satoshi Nakamoto ในปี 2008 เพื่อรองรับการทำงานของ Cryptocurrency ชื่อว่า Bitcoin เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของเงิน จากเดิมเงินที่เราจะใช้ได้นั้นต้องผ่านตัวกลางอย่างรัฐบาลกลาง มาเป็นการไม่มีตัวกลางในการรับรองมูลค่าเงิน

เพื่อให้ทำความเข้าใจระบบการทำงานของ Blockchain ระบบการทำงานของ Bitcoin ที่ต้องการใช้ระบบการเก็บข้อมูล Blockchain โดย Blockchain จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกรายการในรูปแบบของ Blockchain ซึ่งไม่เหมือนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป

ลองคิดถึงเวลาที่มีคอมพิวเตอร์เป็นร้อยเครื่องทำการประมวลผลและเก็บข้อมูลในที่เดียวกัน เหมือนในหนังไซไฟ แต่ Bitcoin ทำงานต่างกัน bitcoin ทำงานโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์จากหลายๆที่ทั่วมุมโลกในการประมวลผลข้อมูลนี่คือกระบวนการทำงานที่ไม่มีตัวกลางของ Bitcoin

ในเทคโนโลยี Blockchain จะมีการบันทึกข้อมูลในแต่ล่ะส่วน จะมีการบันทึกข้อมูลการทำรายการซื้อขายของ Bitcoin เอาไว้ ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งเสียไป เราก็มีข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ทดแทนทำให้ไม่สามารถทำลายข้อมูล Bitcoin ได้

จะเห็นได้ว่าระบบ Blockchain มีความสำคัญและประโยชน์อย่างมาก ในตอนนี้มีการใช้ประโยชน์จาก bitcoin ในเรื่องของความปลอดภัยในการโดนโจมตีข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ได้ทำให้หลายๆภาคส่วนให้ความสำคัญของ Blockchainมากยิ่งขึ้น