มาทำความรู้จักตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) อย่างลึกซึ้งกันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ตั๋วแลกเงิน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bill of Exchange ตัวย่อคือ B/E สำหรับ แต่หลายๆคนดันรู้จักในชื่อ ดราฟท์ (Draft) เป็นตั๋วหรือใบที่สั่งให้อีกคนจ่ายเงินอีกคนหนึ่ง สำหรับผู้ออกตั๋วก็คือธนาคาร

สำหรับตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) จะมีลักษณะคล้ายกับตราสารหนี้ โดยจะออกโดยภาคเอกชนทั้งคู่ มีสถานะเป็นเจ้าหนี้เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) จะมีระยะสั้นกว่าตราสารหนี้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)มีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารหนี้ โดยให้นักลงทุนคิดภาพดูว่าถ้าคนกู้เงิน จ่ายภายใน2 เดือน กับ 1 ปีอันไหนมีโอกาสโดนเบี้ยวหนี้มากกว่ากัน แน่นอนต้องเป็น 1 ปี

สำหรับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับหุ้นแล้ว ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) มีความเสี่ยงน้อยกว่าเพราะหากเกิดการปิดกิจการ คนที่ได้เงินก่อนก็คือเจ้าหนี้ก่อนผู้ถือหุ้น
ตั๋วแลกเงินมีส่วนประกอบอยู่ 3 ฝ่าย
 ได้แก่
1. ผู้ที่มีหน้าที่ในการออกหรือเขียนตั๋วโดยระบุชื่อผู้อื่นไว้ในตั๋ว หรือที่เรียกกันว่า ผู้สั่งจ่าย
2. ผู้ที่เป็นคนถูกระบุชื่อลงในตั๋วสั่งให้จ่ายเงินตามจำนวนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในตั๋ว คือเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้านหน้าของตั๋วเพื่อรับรองว่าจะจ่ายเงินตามคำสั่งนั้นๆ หรือที่เรียกว่า ผู้จ่าย
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วสั่งจ่ายจากผู้จ่ายเงิน ซึ่งผู้รับเงินสามารถโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ให้แก่ผู้อื่นได้โดยการสลักหลังเพื่อทำการส่งมอบ เป็นการลงชื่อไว้ด้านหลังตั๋วเพื่อทำการโอนสิทธิ์

โดยปกติแล้ว ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) จะเป็นข้อตกลงกันระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบไปด้วย

  1. ผู้สั่งจ่าย เป็นบุคคลที่เป็นคนออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ให้กับคนอื่นนั่นเอง โดยจะระบุข้อมูลลงไปในตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)
  2.  ผู้จ่าย จะเป็นบุคคลที่เขียนไว้ในตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ว่าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามที่กำหนดในตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) โดยผู้จ่ายจะลงลายมือชื่ออยู่ข้างหน้าตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)
  3. ผู้รับเงิน เป็นบุคคลที่มีสิทธิในการรับเงินจากตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) สำหรับผู้รับเงินจะเขียนลายมือชื่ออยู่ด้านหลังใบตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) แต่สิ่งที่ผู้รับเงินต่างจากบุคคลอื่นก็คือสามารถเปลี่ยนผู้รับเงินได้ สามารถโอนตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)ให้กับบุคลอื่นได้

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) มีด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภท คือ

  • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) จ่ายเมื่อทางถาม หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า sight draft เมื่อผู้จ่ายเห็น ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) แล้วต้องทำการสั่งจ่ายทันที
  • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) จ่ายเมื่อครบกำหนดเวลา หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Time draft จ่ายเมื่อถึงเวลากำหนด เช่น 60 วัน 30 วัน

จะสังเหตุได้ว่าทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันตรงที่เงื่อนไขการจ่ายเงินนั่นเอง

สิ่งที่ ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) จะต้องมีประกอบด้วย คำว่า ตั๋วแลกเงิน หรือ Bill of Exchange อยู่บนหัวกระดาษ

คำสั่งว่าจะจ่ายเงินโดยปราศจากเงื่อนไข
– ข้อมูลชื่อผู้จ่ายเงิน
– วันที่ต้องจ่าย
– ต้องจ่ายเงินที่ไหน
– ข้อมูลชื่อผู้รับเงิน
– วันที่ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)
– สถานที่ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)
– ลายมือผู้สั่งจ่าย