เจาะลึก Bids คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำว่า bid หมายถึงการเสนอโดยบุคคลหรือบริษัทเพื่อซื้อสินทรัพย์ ผู้ซื้อมักจะเสนอราคา (bid) ในการประมูลและในตลาดต่างๆ เช่น ตลาดหุ้น บริษัทที่แข่งขันกันเพื่อทำสัญญาโครงการอาจทำการประมูลได้ เมื่อผู้ซื้อเสนอราคา (bid)  พวกเขากำหนดจำนวนเงินที่พวกเขายินดีจ่ายสำหรับสินทรัพย์พร้อมกับจำนวนเงินที่พวกเขายินดีซื้อ

bid ยังหมายถึงราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องยินดีที่จะซื้อหลักทรัพย์ แต่ผู้ดูแลสภาพคล่องต้องแสดงราคาเสนอขายไม่เหมือนกับผู้ซื้อรายย่อย

ผู้ซื้อและผู้ขายทำให้ตลาดดำเนินต่อไป ผู้เข้าร่วมแต่ละคนอำนวยความสะดวกในการซื้อและขายสินทรัพย์ ผู้ขายคือหน่วยงานที่จัดหาสินทรัพย์สำหรับการซื้อ ผู้ซื้อคือผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยปกติแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจ รวมถึงการประมูล (สดและออนไลน์) ตลาดหุ้น และร้านค้าปลีก

ขั้นตอน bid ขึ้นอยู่กับตลาดที่ขายสินค้าและบริการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การประมูลที่ทำในการประมูลอาจทำด้วยตนเองหรือทางออนไลน์ ในขณะที่นักลงทุนอาจเสนอราคา (bid)  ผ่านนายหน้าสำหรับหลักทรัพย์เช่นหุ้น การเสนอราคา(bid) บางอย่างเกิดขึ้นอย่างลับๆ มักจะผ่านกระบวนการปิดผนึก กระบวนการนี้ช่วยให้มีการเสนอราคา (bid)  ที่ยุติธรรมและปราศจากความขัดแย้ง

ในบางกรณี บริษัทอาจเสนอราคาเพื่อให้ได้สัญญาจ้างงาน ขั้นตอน bids เกี่ยวข้อง ส่งพัสดุไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

สัญญาเหล่านี้อาจออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง และโครงการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

ผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งมักถูกเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและสภาพคล่องของตลาด การเสนอราคา (bid) และถามราคา (Ask) พวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นเมื่อการจับคู่ราคาอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องเสนอราคา (bid) สำหรับหุ้นที่พวกเขาซื้อขายเสมอ แต่ก็ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับส่วนต่างราคาเสนอซื้อ

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ค้าระหว่างธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง เพราะพวกเขาให้ราคาแบบสองทางอย่างต่อเนื่องแก่ทั้งคู่สัญญาโดยตรงและระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ สเปรดของพวกเขากว้างขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนและความไม่แน่นอน และไม่เหมือนกับคู่ขนานในตลาดหุ้น พวกเขาไม่จำเป็นต้องสร้างราคาในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ

มีหลายวิธีในการเสนอราค(bid) า ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การเสนอราคา (bid) ประเภทต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะทำข้อเสนอจากที่ใด การเสนอราคา(bid) ทั่วไปบางประเภท

การประมูลเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ซื้อหลายรายที่แข่งขันกันเพื่อชิงทรัพย์สินบางอย่าง เช่น ปศุสัตว์ ของใช้ในบ้าน ทรัพย์สิน สิทธิในการเสียภาษีทรัพย์สิน และงานศิลปะ สถานที่เหล่านี้มักจะจัดขึ้นด้วยตนเอง แต่การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีทำให้การประมูลออนไลน์เป็นจริง

ผู้ซื้อที่เข้าร่วมในการประมูลจะเสนอราคา (bid) กันเองเพื่อชิงทรัพย์สินผ่านกระบวนการประมูลแบบเปิด พวกเขาทำได้โดยเสนอราคา (bid)  ที่แข่งขันได้เพื่อพยายามเอาชนะผู้ซื้อรายอื่น ผู้ที่เสนอราคา (bid) สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

เว็บไซต์ประมูลออนไลน์ (Online Bidding) ทำงานเหมือนกับการประมูลทั่วไป ไซต์เช่น eBay, eBid และ QuiBids ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถรวมตัวกันในเวทีเสมือนจริงและเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาเลือก

ตัวอย่างเช่น อาจมีคนขายแว่นกันแดดดีไซเนอร์บน eBay และเริ่มการประมูลด้วยราคาขั้นต่ำ ผู้ซื้อที่สนใจสามารถเสนอราคาสินค้าด้วยจำนวนเงินที่ต้องการชำระจนกว่าผู้ขายจะยอมรับการเสนอราคาของบุคคลหนึ่งราย โดยปกติไซต์เหล่านี้กำหนดให้ผู้ซื้อต้องตั้งค่าบัญชีและอาจต้องการข้อมูลบัตรชำระเงิน

Bids ให้บุคคลซื้อสินค้าและบริการผ่านการประมูลและสถานที่อื่นๆ เป็นกระบวนการที่แข่งขันกัน โดยที่หน่วยงานตั้งแต่สองคนขึ้นไปพยายามเสนอราคาให้สูงกว่ากันโดยเพิ่มจำนวนเงินที่พวกเขายินดีจ่ายเพื่อที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น คุณสามารถเสนอราคาสำหรับสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าคุณจะต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ปศุสัตว์ สินค้าฟุ่มเฟือย ศิลปะ ยานพาหนะ สัญญาของรัฐบาล หรือแม้แต่เครื่องมือทางการเงิน

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายสำหรับหลักทรัพย์บางประเภท เช่น หุ้น มักเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของอุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่