เจาะลึก bid size คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

bid size ในการลงทุนคือจำนวนหุ้นที่นักลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องเต็มใจที่จะซื้อในราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดในปัจจุบัน หรือราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อจะจ่ายเพื่อซื้อหุ้นตามจำนวนที่กำหนด bid size ในการลงทุนคือจำนวนหุ้นที่นักลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องเต็มใจที่จะซื้อในราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดในปัจจุบัน หรือราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อจะจ่ายเพื่อซื้อหุ้นตามจำนวนที่กำหนด bid size ในการลงทุนมักเป็นตัวเลขที่สำคัญสำหรับผู้ค้าที่ขายหุ้นจำนวนมาก มาดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดราคาเสนอ วิธีการทำงาน และตำแหน่งที่คุณสามารถหาได้ bid size ในการลงทุนคือจำนวนหุ้นที่นักลงทุนยินดีซื้อในราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ขนาดการเสนอราคาจะแสดงเป็นล็อต ซึ่งโดยทั่วไปคือ 100 หุ้น

bid size มักจะแสดงถัดจากราคาเสนอซื้อ สมมติว่าคุณมีหุ้นเป้าหมาย 2,400 หุ้นที่จะขาย คุณตรวจสอบราคาและขนาดการเสนอราคาปัจจุบันบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนหรือเว็บไซต์ทางการเงินบางแห่ง ตัวอย่างเช่น คุณเห็นราคาเสนอซื้อปัจจุบันคือ 40 บาท และ bid size คือ 1,000

ดังนั้น ในสถานการณ์สมมตินี้ หากคุณป้อนคำสั่งขายสำหรับ 3,000 หุ้น คุณจะรู้ว่า 1,000 ของพวกเขาสามารถซื้อได้ในราคา 40 บาทต่อหุ้น หากต้องการทราบราคาที่คุณสามารถขายหุ้นที่เหลือได้ คุณจะต้องขอใบเสนอราคาในอีกระดับ เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อและขนาด bid size

Bid size ตรงข้ามกับ Ask size โดยที่ Ask size คือจำนวนหลักทรัพย์เฉพาะที่นักลงทุนเสนอขายในราคา Ask ที่ระบุ นักลงทุนตีความความแตกต่างใน Bid size และ Ask size เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานสำหรับหลักทรัพย์นั้น